Halvledare.

Ansträngd global leveranssituation.

Konsekvenser för bilindustrin.

Konsekvenser för bilindustrin.

Det råder för närvarande global brist på vissa halvledarkomponenter. De är den huvudsakliga beståndsdelen i mikrochip som används i elektronisk utrustning och möjliggör elektroniskt styrda funktioner. I bilen reglerar de till exempel i styrenheterna för drivning och köregenskaper, men de styr också komfort- och körhjälpssystem.

Så gott som alla branscher berörs.

Så gott som alla branscher berörs.

Den förändrade och abrupt ökade efterfrågan under coronapandemin, särskilt på elektroniska produkter som mobiltelefoner, surfplattor, datorer och spelkonsoler, kan inte helt tillgodoses av den globala halvledarmarknaden. Detta har lett till brist på halvledare.

Ansträngd tillgång till mikrochip i hela världen.

Motivet visar en medarbetare vid produktionsbandet.

Ansträngd tillgång till mikrochip i hela världen.

Inte heller bilbranschen har förskonats från halvledarbristen och periodvis har chiptillverkare även fått stänga ner tillverkningen på grund av lokala lockdowns.

För tillfället kan experterna inte ge någon säker prognos för när man kan räkna med att tillgängligheten återgår till det normala.

Därför måste vi tyvärr införa begränsningar på några marknader och i några modellserier vad gäller viss utrustning. Det leder till försenade leveranser eller leveranser med reducerad utrustning. Till viss del kan det som fattas eftermonteras kostnadsfritt av vår Mercedes-Benz-service vid ett senare tillfälle, så snart de saknade delarna finns tillgängliga igen.

Skillnaderna i hanteringen beror på nationell lagstiftning samt på det aktuella leveransläget i de enskilda fabrikerna, som till följd av den generella situationen ofta ändras kortfristigt.

Tillgänglighet specifik utrustning.

Motivet visar en kvinna som använder Mercedes me-appen på sin smartphone.

Tillgänglighet specifik utrustning.

För tillfället begränsas bland annat tillgängligheten till kameran för MBUX augmented reality samt LTE-kommunikationsmodulen, som krävs för användningen av Mercedes me connect-tjänsterna och ingår i olika utrustningsomfattningar som del av grundutrustningen. Det innebär även att andra Mercedes me connect-tjänster, t.ex. trafikinformation i realtid, inte är tillgängliga. Vidare innebär det dessutom att Mercedes me-appen endast kan användas i begränsad omfattning.

Om du har specifika frågor som gäller din beställning eller planerade konfiguration av din nya Mercedes-Benz är du alltid välkommen att kontakta din Mercedes-Benz-säljare.

När det gäller LTE-kommunikationsmodulen har vi möjlighet att komplettera berörda bilar när modulen är tillgänglig igen. Våra kunder kontaktas omgående via After-Sales-servicen så snart delarna står till förfogande. På önskemål från kund sammankopplas då bilen direkt med Mercedes me och alla anslutna funktioner och motsvarande Mercedes me-tjänster aktiveras. Därefter startas tjänsternas avtalade kostnadsfria löptid. Självklart tillkommer inga kostnader för kunden med anledning av dessa åtgärder.

Här vill vi ta tillfället i akt och påminna om att – som nämndes inledningsvis – inte heller experter i branschen just nu kan ge några säkra prognoser för när halvledare finns tillgängliga igen. För närvarande kan vi alltså inte göra någon uppskattning av när man rent konkret kan räkna med att eftermonteringen kan genomföras. Vi för en nära dialog med våra partner för att väntetiden för våra kunder ska bli så kort som möjligt.

Motivet visar Britta Seeger, säljchef Mercedes-Benz Cars.

”Att köpa en Mercedes är alltid något speciellt, något som många drömmer om. När man har hittat den perfekta bilen med stjärna, så vill man inte vänta längre än nödvändigt. Tyvärr måste hela branschen stå ut med längre väntetider till följd av den begränsade tillgången på vissa halvledarkomponenter. Vi ber om ursäkt för de problem som situationen innebär för dig. Att gemensamt hitta en individuell lösning och försöka göra din väntetid så kort som möjligt är högsta prioritet för oss.”

Britta Seeger, säljchef på Mercedes-Benz Group AG & Mercedes-Benz AG, ansvarig för marknadsföring och försäljning

Din Mercedes-Benz återförsäljare finns alltid till hands.

Motivet visar en serviceterminal på Mercedes-Welt i Berlin framifrån.

Din Mercedes-Benz återförsäljare finns alltid till hands.

Om din beställning berörs av problemen eller om du har fler frågor om konfigurationen av din nya Mercedes-Benz kan du kontakta din Mercedes-Benz-säljare direkt.

Hitta en Mercedes-Benz-partner.