Jag vill gärna:*

Vänligen fyll i alla fält markerade med *

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi har full förståelse för att du inte vill ha onödig reklam. Men utan ditt medgivande kan vi enligt den nya Dataskyddsförordningen inte kontakta dig alls via e-post – även när vi har information som vi är övertygad om att du vill se.

Läs mer Close

Vi på Mercedes-Benz respekterar alla individers personliga integritet. Därför tar vi Dataskyddsförordningen (GDPR) på största allvar och ser till att inom hela Mercedes-Benz-koncernen skydda dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att värna om din personliga integritet när vi behandlar dina personuppgifter och det tar vi hänsyn till i våra affärsprocesser. Vi är öppna med att berätta varför vi behöver personuppgifter varje gång vi samlar in dem.

Rätt till information

Du som individ har rätt:

• Att informeras om syftet med behandlingen.

• Att informeras om vilka kategorier av personuppgifter som behövs för att uppfylla behandlingen.

• Att informeras om huruvida vi delar, eller kommer att dela, med oss av dina personuppgifter och vilka vi gör denna delning med.

• Att informeras om hur länge dina personuppgifter kommer lagras.

• Att informeras om var vi har fått och samlat in dina personuppgifter ifrån.

• Att informeras om vilka skyddsåtgärder som har vidtagits vid överföring till tredjeland.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få dina personuppgifter som behandlas av oss rättade och kompletterade om du anser att de är felaktiga.

Rätt till radering ”Rätten att bli glömd”

Du har rätt till att höra av dig till oss så att vi raderar och gallrar alla dina personuppgifter om:

Dina personuppgifter är inte längre nödvändiga för det syfte de samlades in eller har behandlats för.

Du har återkallat ditt samtycke och vi inte har någon rättslig grund för att fortsätta behandla dina personuppgifter.

Du anser att personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.

I vissa fall måste vi fortsätta behandla dina personuppgifter då vi har rättsliga förpliktelser. Det kan gälla garantier eller olika typer av avtal och lagar.

Rätt till begränsning av behandling

Om du anser att vi inte har behandlat dina personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. Eller om du menar att vi inte har ett syfte eller en laglig grund till den behandlingen vi gör med dina personuppgifter. Då har du rätt att höra av dig till oss på Mercedes-Benz för att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, om vårt berättigade intresse inte väger tyngre än dina.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter du har tillhandahållit oss i ett maskinläsbart format.

Avser du utnyttja någon av dina ovan beskrivna rättigheter?

Fyll i formuläret på denna sidan.

Här kan du även läsa mer om hur vi hanterar uppgifter i digitala kanaler.

https://www.mercedes-benz.se/passengercars/content-pool/tool-pages/legal/cookies.html

https://www.mercedes-benz.se/passengercars/content-pool/tool-pages/legal/privacy-statement.html

Om du vill lämna ett samtycke till att få information och marknadsföring från Mercedes-Benz Sverige AB.

https://www.mercedes-benz.se/samtycke

Klagomål till tillsynsmyndighet

I Sverige skall du kontakta:

Integritetsskyddsmyndigheten

Telefon: +46 8 657 61 00