EQV - Säkerhet | Mercedes-Benz
EQV vi tänker på din säkerhet.

För åtta personer och kommande generationer.

Precis så trygg som alltid i en Mercedes.

Även med förebildlig säkerhetsnivå för eldrift.

I EQV kan du känna dig lika trygg som i alla andra Mercedesmodeller. De eldrivna bilarna klarar utmanande bilprovningar och krocktest med samma bravur som är typiskt för alla bilar från Mercedes-Benz. Även säkerhetsutrustningar som assistanssystem, krockkuddar och reglersystem för förardynamik befinner sig på samma förebildliga Mercedes-Benz-nivå.

Känn dig trygg med Mercedes-Benz EQV.
 • Krockkuddar

  Krockkuddar

  I standardutrustningen ingår inte bara krockkuddar utan också krockgardiner samt sidokrockkuddar för bröstkorg och bäcken för förare och passagerare. Tillvalet krockgardiner i baksätet utökar krockkuddsskyddet till att även omfatta passagerarutrymmet.
 • Aktiv bromsassistent

  Aktiv bromsassistent

  Den aktiva bromsassistenten kan hjälpa till att undvika olyckor med framförvarande fordon eller korsande fotgängare resp. minska följderna av en olycka.

  Om en risk för kollision upptäcks varnar den genom optiska och akustiska signaler. Om föraren inte agerar inleder systemet automatiskt en autonom nödbromsning.

 • EQV Körhjälpspaket

  EQV Körhjälpspaket

  Körhjälpspaketet är en intelligent kombination av 3 assistanssystem som ger avlastning under körningen och ökar säkerheten. 

  Beståndsdelar:

  • Aktiv bromsassistent
  • Dödvinkelassistent
  • Körfältsassistent
 • Adaptivt LED-strålkastarpaket

  Adaptivt LED-strålkastarpaket

  Det adaptiva LED-strålkastarpaketet förbättrar förarens sikt och därmed körsäkerheten, då det kan anpassa belysningen av vägbanan automatiskt efter olika körsituationer.
 • Aktiv parkeringsassistent med 360°-kamerasystem

  Aktiv parkeringsassistent med 360°-kamerasystem

  Den aktiva parkeringsassistenten med 360°-kamerasystem hjälper föraren att hitta en parkeringsplats och underlättar både parkering och manöverkörning betydligt. 

  Den aktiva parkeringsassistenten söker efter lämpliga parkeringsfickor och styr automatiskt in bilen i fickan, både vid fickparkering och parkering på tvären.

Hjälper dig att positionera bilen i körfältet.

Aktiv kurshållningsassistent

Körfältsassistenten kan hjälpa dig att undvika olyckor på grund av att fordonet lämnar körfältet av misstag. En multifunktionskamera läser kontinuerligt av vägmarkeringarna och övervakar hur fordonet rör sig inom körfältet. Om bilen oavsiktligt lämnar körfältet – till exempel på grund av bristande uppmärksamhet från förarens sida – vibrerar ratten lätt. På så sätt uppmanas föraren att styra tillbaka in i körfältet.

Mer säkerhet vid körfältsbyten.

Dödvinkelassistent

Dödvinkelassistenten kan hjälpa föraren vid körfältsbyte på flerfiliga vägar. Systemet varnar föraren med ljus- och ljudsignaler om fordon befinner sig i döda vinkeln. Om systemet upptäcker ett fordon i döda vinkeln varnar den med en röd triangel i motsvarande ytterbackspegel. Om körriktningsvisaren aktiveras trots denna optiska varning börjar triangeln att blinka snabbt och en extra akustisk varningssignal ljuder.

Med öga för trafiken.

Vägmärkesassistent

Vägmärkesassistenten kan hjälpa föraren genom att visa registrerade hastighetsbegränsningar, inkörnings- och omkörningsförbud samt när dessa upphör att gälla. Det är till stor hjälp inte minst på sträckor med mycket omväxlande hastighetsbegränsningar, exempelvis vid vägarbeten. En ljus- och ljudsignal varnar exempelvis föraren om denne missar ett inkörningsförbud.

Förebyggande skydd i farliga körsituationer.

PRE-SAFE®

Det förebyggande passagerarskyddssystemet PRE-SAFE® kan registrera kritiska körsituationer i god tid och inleda förebyggande skyddsåtgärder för dem som färdas i bilen. Exempel på åtgärder är att säkerhetsbältet för föraren och passageraren fram dras åt, att eventuella öppna fönster och taksystem stängs och – i kombination med elektrisk sätesinställning – passagerarsätet fram ställs in i bästa möjliga position i händelse av olycka.

Larmsäkring.

Stöldskyddspaket

Stöldskyddspaketet kan hjälpa till att skydda fordonet mot stöld genom ett ljud- och ljuslarm som löses ut om ett stöldförsök registreras. Det består av ett stöldlarm (EDW), ett interiörlarm och ett bogseringslarm.

Kan varna föraren för trötthet.

ATTENTION ASSIST

ATTENTION ASSIST kan hjälpa föraren att hålla sig alert och bidrar därmed till bättre körsäkerhet, framför allt vid längre körningar och nattkörningar. Systemet avger ljus- och ljudsignaler om det registrerar typiska tecken på trötthet eller ouppmärksamhet och uppmanar föraren att ta en paus. Förarens köregenskaper analyseras utifrån rattrörelser och utifrån detta upprättas en individuell förarprofil.

Hjälper till att behålla kursen vid sidvind.

Sidvindsassistent

Sidvindsassistenten känner i god tid av om bilen förflyttas i sidled på grund av kraftiga sidvindar och hjälper föraren att hålla kvar bilens kurs. En plötslig sidoförflyttning av fordonet kan nämligen få föraren att reagera med olämpliga rattrörelser. Sidvindsassistenten kan korrigera fordonets kurs automatiskt vid hastigheter fr.o.m. 80 km/h. På så sätt minskar sidoförflyttningen avsevärt och sidvindarnas effekt jämnas ut eller reduceras.

Lorem Ipsum