Vad är det för skillnad mellan AC- och DC-laddteknik?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

I regel kan batterierna i bilar med eldrift endast laddas med likström (DC). Ändå tillhandahåller alla hushållsuttag, Mercedes-Benz väggmonterade laddbox och de flesta offentliga laddningsstationer växelström (AC), precis som ”starkströmsuttag”. För att det ska gå att ladda bilen har den en On-board Charger – en AC/DC-omvandlare. som omvandlar växelström till likström. Härmed medger EQV en kapacitiv last på upp till 11 kW – beroende på strömförsörjningsenhetens och laddkabelns kapacitet.
Vid laddningsstationer med likström (DC) krävs ingen omvandling till bilens laddare. På så sätt är högre kapacitiva laster möjliga, då EQV kan laddas med upp till 110 kW.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum