Säkerhet

Elektrisk körning med säkerhetsambitioner från Mercedes-Benz.

Bilden visar interiören i Mercedes-Benz EQC.

Kläm och känn på EQC.

Välkommen in.

Välkommen in.

Bilden visar exteriören hos Mercedes-Benz EQC.

Fortfarande intresserad av att lära känna EQC lite bättre?

Boka din provkörning nu.

Boka din provkörning nu.

EQC 400 4MATIC: Strömförbrukning, kWh/100 km (blandad körning): 21,8-25,5; CO2-utsläpp, g/km (blandad körning): 0.[1]

Höjdpunkter


Körhjälpssystemen i EQC visar vägen mot autonom körning.

Senaste generationens körhjälpssystem kan varna föraren beroende på situationen, hjälpa föraren eller till och med ingripa automatiskt för att hålla avståndet eller hastigheten eller kanske hålla kvar bilen i körfältet. Detta avlastar föraren med besked.

Höjdpunkter


Körhjälpssystemen i EQC visar vägen mot autonom körning.

Senaste generationens körhjälpssystem kan varna föraren beroende på situationen, hjälpa föraren eller till och med ingripa automatiskt för att hålla avståndet eller hastigheten eller kanske hålla kvar bilen i körfältet. Detta avlastar föraren med besked.

Aktiv hastighetspåminnare

Systemet kan också automatiskt överta en hastighetsbegränsning som registrerats av vägmärkesassistenten och använda den som reglerhastighet för den adaptiva farthållaren DISTRONIC

och därmed anpassa hastigheten efter den aktuella hastighetsbegränsningen.

Aktiv avståndsassistent DISTRONIC

DISTRONIC stöttar permanent med automatisk hastighets- och avståndsreglering och omfattar beroende på utrustning aktiv hastighetspåminnare,

utökad automatisk igångkörning i kö och ruttbaserad hastighetsanpassning med avkänning av köslut.

PRE-SAFE® PLUS

Vid risk för påkörning bakifrån ser snabbt blinkande bakre varningslampor till att uppmärksamma bakomvarande trafikanter. De reversibla bältessträckarna aktiveras i förebyggande syfte.

En stillastående bil bromsas fast. Det minskar för det första en plötslig rörelse framåt och reducerar därmed belastningen på passagerarna – och för det andra minskar det risken för följdolyckor.

Styrassistent med väjningsfunktion

Styrassistenten med väjningsfunktion kan hjälpa till att utföra en kontrollerad undanmanöver om systemet har registrerat en risk för kollision med korsande fotgängare.

Systemet hjälper föraren genom exakt beräknade extra styrmoment och återställer därefter styrningen i läge rakt fram igen. Tillgängligt i hastighetsområdet 20–70 km/h.

Aktiv parkeringsassistent med PARKTRONIC
I tvärgående parkeringsfickor hjälper systemet dig att parkera, både när du kör in framåt och när du backar in.

Och när den aktiva parkeringsassistenten har gjort detta hjälper den dig även att köra ut ur parkeringsfickan.

Parkeringsassistent med PARKTRONIC

EQC 400 4MATIC: Strömförbrukning, kWh/100 km (blandad körning): 21,8-25,5; CO2-utsläpp, g/km (blandad körning): 0.[1]

Körhjälp


Senaste generationens hjälpsystem.

EQC hjälper dig i nästan alla körsituationer för att avlasta särskilt under längre körningar.

Körhjälp


Senaste generationens hjälpsystem.

EQC hjälper dig i nästan alla körsituationer för att avlasta särskilt under längre körningar.

Bilden visar Mercedes Benz EQC framifrån.

EQC 400 4MATIC: Strömförbrukning, kWh/100 km (blandad körning): 21,8-25,5; CO2-utsläpp, g/km (blandad körning): 0.[1]

Belysning och sikt


Bättre sikt och fascinerande utsikter.

Innovativ lysdiodteknik och intelligent helljusstyrning gör natt till dag och nya EQC till en ännu säkrare följeslagare.

Belysning och sikt


Bättre sikt och fascinerande utsikter.

Innovativ lysdiodteknik och intelligent helljusstyrning gör natt till dag och nya EQC till en ännu säkrare följeslagare.

Bilden visar en MULTIBEAM-LED-strålkastare på Mercedes-Benz EQC.

MULTIBEAM LED-strålkastare

Bilden föreställer en visualisering av funktionssättet hos automatisk ljusbildsreglering Plus i Mercedes-Benz EQC.

Automatisk ljusbildsreglering Plus

EQC 400 4MATIC: Strömförbrukning, kWh/100 km (blandad körning): 21,8-25,5; CO2-utsläpp, g/km (blandad körning): 0.[1]

Parkering


Kör på el och parkera per automatik.

Parkeringspaket med 360°-kamerasystem (tillval) har sensorer och kameror som hjälper föraren både att hitta en lämplig parkeringsplats och med själva parkeringen.

Parkering


Kör på el och parkera per automatik.

Parkeringspaket med 360°-kamerasystem (tillval) har sensorer och kameror som hjälper föraren både att hitta en lämplig parkeringsplats och med själva parkeringen.

Bilden visar interiören i Mercedes-Benz EQC.

EQC 400 4MATIC: Strömförbrukning, kWh/100 km (blandad körning): 21,8-25,5; CO2-utsläpp, g/km (blandad körning): 0.[1]

Integrerad säkerhet


Skyddar före, under och efter en eventuell olycka.

Om systemet har registrerat en kritisk situation inleds förebyggande åtgärder. Efter en olycka underlättar EQC till och med räddningsinsatsen.

Integrerad säkerhet


Skyddar före, under och efter en eventuell olycka.

Om systemet har registrerat en kritisk situation inleds förebyggande åtgärder. Efter en olycka underlättar EQC till och med räddningsinsatsen.

Bilden illustrerar en visualisering av den aktiva bromsassistentens funktionssätt i Mercedes-Benz EQC.

Aktiv bromsassistent

Bilden är en visualisering av PRE-SAFE®-systemets funktionssätt i Mercedes-Benz EQC.

PRE-SAFE®-system

Bilden visar hur URBAN GUARD skyddspaket Plus fungerar.

URBAN GUARD skyddspaket Plus 

EQC 400 4MATIC: Strömförbrukning, kWh/100 km (blandad körning): 21,8-25,5; CO2-utsläpp, g/km (blandad körning): 0.<p>De angivna värdena fastslogs i enlighet med det föreskrivna mätförfarandet. Uppgifterna avser ”WLTP-koldioxidvärden” i den mening som avses i artikel 2 nr 3 genomförandeförordning (EU) 2017/1153. Värdena för bränsleförbrukning har beräknats utifrån dessa värden. Strömförbrukningen har fastställts utifrån förordning 683/2008/EG. Angivna värden avser inte ett enskilt fordon och är inte en del av ett erbjudande, utan tjänar enbart som jämförelse mellan de olika fordonstyperna. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå, svensk standardutrustning, större däckdimension och högre vikt kan ge högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om förbrukning och utsläpp finns på Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se Värdena varierar beroende på vald tillvalsutrustning och kan avvika från de slutgiltiga värdena för den beställda och levererade bilen.</p>