Säkerhet

Elektrisk körning med säkerhetsambitioner från Mercedes-Benz.

Bilden visar en interiörvy av EQC.

Kläm och känn på EQC.

Välkommen in.
Välkommen in.
Bilden visar en exteriörvy av EQC.

Fortfarande intresserad av att lära känna EQC lite bättre?

Boka provkörning nu.
Boka provkörning nu.

EQC 400 4MATIC: Strömförbrukning, kWh/100 km (blandad körning): 21,8-25,5; CO2-utsläpp, g/km (blandad körning): 0.[1]

Körhjälp


Senaste generationens hjälpsystem.

EQC hjälper dig i nästan alla körsituationer för att avlasta särskilt under längre körningar.

Körhjälp


Senaste generationens hjälpsystem.

EQC hjälper dig i nästan alla körsituationer för att avlasta särskilt under längre körningar.

Bilden visar EQC framifrån.

EQC 400 4MATIC: Strömförbrukning, kWh/100 km (blandad körning): 21,8-25,5; CO2-utsläpp, g/km (blandad körning): 0.[1]

Belysning och sikt


Bättre sikt och fascinerande utsikter.

Innovativ lysdiodteknik och intelligent helljusstyrning gör natt till dag och EQC till en ännu säkrare följeslagare.

Belysning och sikt


Bättre sikt och fascinerande utsikter.

Innovativ lysdiodteknik och intelligent helljusstyrning gör natt till dag och EQC till en ännu säkrare följeslagare.

Bilden visar en MULTIBEAM LED-strålkastare hos EQC.

MULTIBEAM LED

Bilden visar en visualisering av funktionssättet hos automatisk ljusbildsreglering Plus i EQC.

Automatisk ljusbildsreglering Plus

EQC 400 4MATIC: Strömförbrukning, kWh/100 km (blandad körning): 21,8-25,5; CO2-utsläpp, g/km (blandad körning): 0.[1]

Parkera


Kör på el och parkera per automatik.

Parkeringspaket med 360°-kamerasystem (tillval) har sensorer och kameror som hjälper föraren både att hitta en lämplig parkeringsplats och med själva parkeringen.

Parkera


Kör på el och parkera per automatik.

Parkeringspaket med 360°-kamerasystem (tillval) har sensorer och kameror som hjälper föraren både att hitta en lämplig parkeringsplats och med själva parkeringen.

Bilden visar interiören i EQC.

EQC 400 4MATIC: Strömförbrukning, kWh/100 km (blandad körning): 21,8-25,5; CO2-utsläpp, g/km (blandad körning): 0.[1]

Integrerad säkerhet


Skyddar före, under och efter en eventuell olycka.

Om systemet har registrerat en kritisk situation vidtas förebyggande åtgärder. Efter en olycka underlättar EQC till och med räddningsinsatsen.

Integrerad säkerhet


Skyddar före, under och efter en eventuell olycka.

Om systemet har registrerat en kritisk situation vidtas förebyggande åtgärder. Efter en olycka underlättar EQC till och med räddningsinsatsen.

Bilden är en visualisering av funktionssättet hos den aktiva bromsassistenten i EQC.

Aktiv bromsassistent

Bilden är en visualisering av PRE-SAFE®-systemets funktionssätt i EQC.

PRE-SAFE®-system

Bilden visar hur URBAN GUARD skyddspaket Plus fungerar.

URBAN GUARD skyddspaket Plus 

EQC 400 4MATIC: Strömförbrukning, kWh/100 km (blandad körning): 21,8-25,5; CO2-utsläpp, g/km (blandad körning): 0.<p>De angivna värdena fastslogs i enlighet med det föreskrivna mätförfarandet. Uppgifterna avser ”WLTP-koldioxidvärden” i den mening som avses i artikel 2 nr 3 genomförandeförordning (EU) 2017/1153. Värdena för bränsleförbrukning har beräknats utifrån dessa värden. Strömförbrukningen har fastställts utifrån förordning 683/2008/EG. Angivna värden avser inte ett enskilt fordon och är inte en del av ett erbjudande, utan tjänar enbart som jämförelse mellan de olika fordonstyperna. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå, svensk standardutrustning, större däckdimension och högre vikt kan ge högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om förbrukning och utsläpp finns på Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se Värdena varierar beroende på vald tillvalsutrustning och kan avvika från de slutgiltiga värdena för den beställda och levererade bilen.</p>