Så hållbar är EQC.

Bilden visar Mercedes-Benz EQC bakifrån.

Så hållbar är EQC.

Mercedes-Benz initiativ ”Ambition 2039” syftar till att alla nya personbilar ska vara helt koldioxidneutrala senast 2039. Ett viktigt steg på vägen mot detta mål är Mercedes-Benz 360° environmental check, som EQC 400 4MATIC nu godkänts i som första fordon inom produkt- och teknikvarumärket EQ. Environmental check är en omfattande livscykelanalys som i detalj analyserar bilens miljöpåverkan under hela livscykeln, alltså från råvaruframställning och tillverkning till körning (här avses en körsträcka på 200 000 km) och återvinning. Mercedes-Benz är den första fordonstillverkaren som regelbundet har utfört denna miljökontroll sedan 2005. Kontrollen baseras på den internationella ISO-standarden 14040 och resultatet granskas även externt av det tyska besiktningsorganet TÜV Süd i en omfattande process, vilket ger maximal transparens.
I EQC 400 4MATIC är det den lokalt utsläppsfria körningen och den högeffektiva elektriska drivlinan som får modellen att uppfylla de stränga kraven. Elbilar ger ofta ett högre CO2-utsläpp under själva produktionen, men kan ofta kompensera för detta under användningsfasen beroende på vilken strömkälla som väljs. Om en elbil enbart drivs med förnybar energi sjunker CO2-utsläppen under livscykeln med upp till 70 procent i jämförelse med en bil med förbränningsmotor.

Vårt mål för 2022: CO₂-neutral från fabrik.

Motivet visar Mercedes-Benz EQC från sidan.

Vårt mål för 2022: CO₂-neutral från fabrik.

Under i övrigt liknande förutsättningar bildar elbilstillverkningen mer koldioxid jämfört med tillverkningen av bilar med förbränningsmotor, eftersom battericellsproduktionen i synnerhet är mycket energikrävande. Desto viktigare är det därför att använda koldioxidneutral energi i produktionen, något som Mercedes-Benz tänker införa på alla europeiska fabriker redan från år 2022. Ett steg i denna riktning är ”grön” el från närliggande vindparker vid bland annat tillverkningen av EQC på Mercedes-Benz anläggning i tyska Bremen samt vid batteriproduktionen på Deutsche ACCUMOTIVE i tyska Kamenz.
Under bilens användningsfas kan föraren redan i dag omedelbart påverka elbilens miljöbelastning beroende på vilken el som tankas. Detta sänker miljöbelastningen, särskilt CO₂-belastningen sett till den totala livslängden hos Mercedes-Benz EQC som körs 200 000 km. Om du använder ren el för att ladda batterierna kan EQC:s CO₂-avtryck nästan halveras.

Materialsammansättningen i EQC.

Bilden visar interiören i Mercedes-Benz EQC.

Materialsammansättningen i EQC.

Tjänstevikten hos EQC 400 4MATIC uppgår till 2 420 kg. Den största andelen, 39 procent, utgörs av stål och järnmaterial, följt av lättmetall (23 procent) och polymerer, alltså plastmaterial (18 procent).

Redan idag används en allt högre andel av resurssparande material, till exempel återvunnen plast och förnybara råmaterial i bilen. Ett exempel på detta är den högklassiga sätesklädseln ”Response” som tagits fram särskilt för EQC och som består av återvunna PET-flaskor till 100 procent. Dessutom används återvunnen plast även för att tillverka reservhjulsbaljan och kåporna under motorrummet. Man använder sig även av förnybara råmaterial som kenaf, ull och papper. Kenafväxtens fibrer används bland annat till inklädnaden i bagageutrymmet och papper används i bagagegolvet.
I nya EQC tillverkas totalt 100 komponenter plus en stor mängd smådelar som tryckknappar, plastmuttrar och fästelement till ledningar med en totalvikt av 55,7 kilo av resurssparande material.

Högvoltsbatteriernas andra liv.

Motivet visar Mercedes-Benz EQC bakifrån med en laddstolpe i stadsmiljö.

Högvoltsbatteriernas andra liv.

Mercedes-Benz bidrar aktivt i forskning och utveckling av ny återvinningsteknologi för att säkerställa framtidens råvarubehov inom elmobiliteten. Vi har redan tillägnat oss kunskap om återvinning av litiumjonbatterier i olika forskningsprojekt och i samarbete med våra leverantörer och återvinningspartners. Fokuset ligger på återvinningen av råvaror som litium, nickel, platina, kobolt och sällsynta jordartsmetaller och kretsloppstänket startar redan under komponenternas utvecklingsstadium. I samband med batteriåtervinningsprocessen har Mercedes-Benz definierat fyra steg och utarbetat tillhörande processer: ReUse (långtgående återanvändning av batteriet, t.ex. i form av stationära energilagringsenheter), RePair (reparationsarbeten på batteriet), ReManufacturing (demontering och återuppbyggnad av batteriet) samt ReMat (materialåtervinning).

Särskilt fokus lades på stationära energilagringsenheter ReUse när Daimler grundade det 100-procentiga dotterbolaget Mercedes‑Benz Energy GmbH: Livslängden hos batteriet i en laddhybrid eller elbil behöver inte sluta när bilen tas ur drift. I stället kan batteriet fortsätta användas i stationära batterilagringsenheter. Här ligger fokus inte på lägsta möjliga effektförlust, och uppskattningsvis kan lagringsenheten användas i stationär drift under minst tio år. Genom att återanvända litiumjonmodulen är det alltså möjligt att ge batteriet nytt liv.

EQC 400 4MATIC: Strömförbrukning, kWh/100 km (blandad körning): XXX; CO2-utsläpp, g/km (blandad körning): 0.<p>De angivna värdena fastslogs i enlighet med det föreskrivna mätförfarandet. Strömförbrukning och räckvidd har fastställts utifrån förordning 692/2008/EG. Strömförbrukning och räckvidd är beroende av fordonskonfigurationen.</p>