Så hållbar är EQC.

Bilden visar EQC bakifrån.

Så hållbar är EQC.

Mercedes-Benz initiativ ”Ambition 2039” syftar till att alla nya personbilar ska vara helt koldioxidneutrala senast 2039. Ett viktigt steg på vägen mot detta mål är Mercedes-Benz 360° environmental check, som EQC 400 4MATIC nu godkänts i som första fordon inom produkt- och teknikvarumärket EQ. Environmental check är en omfattande livscykelanalys som i detalj analyserar bilens miljöpåverkan under hela livscykeln, alltså från råvaruframställning och tillverkning till körning (här avses en körsträcka på 200 000 km) och återvinning. Mercedes-Benz är den första fordonstillverkaren som regelbundet har utfört denna miljökontroll sedan 2005. Kontrollen baseras på den internationella ISO-standarden 14040 och resultatet granskas även externt av det tyska besiktningsorganet TÜV Süd i en omfattande process, vilket ger maximal transparens.
I EQC 400 4MATIC är det den lokalt utsläppsfria körningen och den högeffektiva elektriska drivlinan som får modellen att uppfylla de stränga kraven. Elbilar ger ofta ett högre CO2-utsläpp under själva produktionen, men kan ofta kompensera för detta under användningsfasen beroende på vilken strömkälla som väljs. Om en elbil enbart drivs med förnybar energi sjunker CO2-utsläppen under livscykeln med upp till 70 procent i jämförelse med en bil med förbränningsmotor.

Vårt mål för 2022: CO₂-neutralitet från fabrik.

Motivet visar EQC från sidan.

Vårt mål för 2022: CO₂-neutralitet från fabrik.

Under i övrigt liknande förutsättningar bildar elbilstillverkningen mer koldioxid jämfört med tillverkningen av bilar med förbränningsmotor, eftersom battericellsproduktionen i synnerhet är mycket energikrävande. Desto viktigare är det därför att använda koldioxidneutral energi i produktionen, något som Mercedes-Benz tänker införa på alla europeiska fabriker redan från år 2022. Ett steg på vägen är att använda ”grön” el från inhemska vindkraftsparker för bland annat tillverkningen av EQC i Mercedes-Benz fabrik i Bremen, samt för batteritillverkningen på Deutsche ACCUMOTIVE i Kamenz i Sachsen.
Under användningsfasen kan även du som förare redan idag påverka hur elbilens miljöbelastning ser ut – beroende på vilken typ av el du laddar med. Detta kan sänka miljöbelastningen, särskilt CO₂-belastningen sett till den totala livslängden hos Mercedes-Benz EQC som körs 200 000 km. Om du använder ren el för att ladda batterierna kan EQC:s CO₂-avtryck nästan halveras.

Materialen i EQC.

Bilden visar interiören i EQC.

Materialen i EQC.

Tjänstevikten hos EQC 400 4MATIC uppgår till 2 420 kg. Den största andelen – 39 procent – består av stål och järnbaserade material, följt av lättmetaller (23 procent) och polymermaterial, alltså plaster (18 procent).

Redan idag utökas användningen av resurssparande material som återvunnen plast och förnybara råvaror i bilarna kontinuerligt. Ett exempel på detta är den högklassiga sätesklädseln ”Response” som tagits fram särskilt för EQC och som består till 100 procent av återvunna PET-flaskor. Dessutom används återvunnen plast även för att tillverka reservhjulsbaljan och kåporna i motorrummet. Man använder sig även av förnybara råmaterial som kenaf, ull och papper. Fibrer från kenafplantan används i t.ex. bagageutrymmets inklädnad, och i lastgolvet används papper som bikakekärna.
Hos EQC tillverkas totalt 100 komponenter plus smådelar som tryckknappar, plastmuttrar och ledningsfästen med en totalvikt på 55,7 kg av enbart resurssparande material.

Ett nytt liv för högvoltsbatterier.

Motivet visar EQC bakifrån med en laddstolpe i stadsmiljö.

Ett nytt liv för högvoltsbatterier.

Mercedes-Benz bidrar aktivt i forskning och utveckling av ny återvinningsteknologi för att säkerställa framtidens råvarubehov inom elmobiliteten. Vi har redan tillägnat oss kunskap om återvinning av litiumjonbatterier i olika forskningsprojekt och i samarbete med våra leverantörer och återvinningspartners. Fokuset ligger på återvinningen av råvaror som litium, nickel, platina, kobolt och sällsynta jordartsmetaller och kretsloppstänket startar redan under komponenternas utvecklingsstadium. I samband med batteriåtervinningsprocessen har Mercedes-Benz definierat fyra steg och utarbetat tillhörande processer: ReUse (långtgående återanvändning av batteriet, t.ex. i form av stationära energilagringsenheter), RePair (reparationsarbeten på batteriet), ReManufacturing (demontering och återuppbyggnad av batteriet) samt ReMat (materialåtervinning).

Särskilt fokus lades på ReUse i form av stationära energilagringsenheter när Mercedes-Benz Group AG grundade det 100-procentiga dotterbolaget Mercedes‑Benz Energy GmbH: Livslängden hos batteriet i en laddhybrid eller elbil behöver inte ta slut när bilen tas ur drift. I stället kan batteriet fortsätta användas i stationära batterilagringsenheter. Här ligger fokus inte på lägsta möjliga effektförlust, och uppskattningsvis kan lagringsenheten användas i stationär drift under minst tio år. Genom att återanvända litiumjonmodulen är det alltså möjligt att ge batteriet nytt liv.

EQC 400 4MATIC: Strömförbrukning, kWh/100 km (blandad körning): XXX; CO2-utsläpp, g/km (blandad körning): 0.<p>De angivna värdena har fastställts i enlighet med föreskrivet mätförfarande. Strömförbrukning och räckvidd har fastställts i enlighet med förordning 692/2008/EG. Strömförbrukning och räckvidd är beroende av fordonskonfigurationen.</p>