Alternativ drivning


Upptäck den första A-Klass som har laddhybridteknik.

Alternativ drivning


Upptäck den första A-Klass som har laddhybridteknik.

Bilden visar växelströmsladdningssystemet i Mercedes-Benz A-Klass med laddhybridteknik.
Bilden visar växelströmsladdningssystemet i Mercedes-Benz A-Klass med laddhybridteknik.

A-Klass Sedan med laddhybridteknik kombinerar dynamiken och effektiviteten hos en elmotor med räckvidden hos en förbränningsmotor till en effekt på upp till 160 kW (218 hk) och ett maximalt vridmoment på 450 Nm. Elmotorn ger extra effekt vid acceleration eller möjliggör stadskörning på enbart el i upp till 79 kilometer, vilket innebär att en stor del av din vardagliga körning kan ske lokalt utsläppsfritt.

- Elektrisk räckvidd (WLTP) - ca. 74 km.
- Batterigaranti/certifikat - 6 år/100.000 km.
- Bränsleförbrukning viktad (WLTP) - 1,1 l/100 km.
- CO2-utsläpp viktat - 25 g/km.
- Laddtid (AC) med 3,7 kW - ca. 3h 30min.
- Laddtid (AC) med tillval 7,4 kW - ca. 1h 45min. 

Strömförbrukning A 250 e i testcykel för blandad körning: 16,7-19,0 kWh/100 km; bränsleförbrukning blandad körning: 6,2-7,1  l/100 km; CO2-utsläpp blandad körning: 21-30 g/km<p>De angivna värdena fastslogs i enlighet med det föreskrivna mätförfarandet. Uppgifterna avser ”WLTP-koldioxidvärden” i den mening som avses i artikel 2 nr 3 genomförandeförordning (EU) 2017/1153. Värdena för bränsleförbrukning har beräknats utifrån dessa värden. Strömförbrukningen har fastställts utifrån förordning 683/2008/EG. Angivna värden avser inte ett enskilt fordon och är inte en del av ett erbjudande, utan tjänar enbart som jämförelse mellan de olika fordonstyperna. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå, svensk standardutrustning, större däckdimension och högre vikt kan ge högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om förbrukning och utsläpp finns på Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se Värdena varierar beroende på vald tillvalsutrustning och kan avvika från de slutgiltiga värdena för den beställda och levererade bilen.</p>