[1] Angivna värden har fastställts i enlighet med föreskriven mätmetod. Det rör sig om ”NEDC-CO₂-värdet” i den mening som avses i artikel 2 nr 1 genomförandeförordning (EU) 2017/1153. Värdena för bränsleförbrukning har beräknats utifrån dessa värden. Angivna värden avser inte ett enskilt fordon och är inte en del av ett erbjudande, utan tjänar enbart som jämförelse mellan de olika fordonstyperna. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå, svensk standardutrustning, större däckdimension och högre vikt kan ge högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om förbrukning och utsläpp finns på Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se Värdena varierar också beroende på eventuella tillval (extrautrustning).

[2] För mer information om officiell bränsleförbrukning och officiella specifika CO₂-utsläpp för nya personbilar hänvisar vi till Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se. Där finns uppgifter om CO₂-utsläpp och strömförbrukning i nya personbilar.

[3] Angivna värden har fastställts i enlighet med föreskriven mätmetod.
Strömförbrukning och räckvidd har fastställts utifrån förordning 692/2008/EG. Strömförbrukning och räckvidd är beroende av fordonskonfigurationen.