Översikt

Översikt

  ServiceCare CompleteCare WarrantyExtension

SERVICE

Service enligt bilens föreskrifter

Ingår Ingår -

REPARATIONER

Reparationer till följd av fabrikationsfel

- Ingår Ingår

SLITDELAR

Reparationer till följd av normalt slitage

- Ingår -

BESIKTNING

Kostnader för årlig besiktning

- Ingår -

MOBILO

Vägassistans i hela Europa

Ingår Ingår -