Mercedes-Benz betalningsvillkor.

Kontantköp, leasing och finansiering.

Kontantköp.

kontantköp

Kontantköp.

Det fulla beloppet angivet i Betalningsanmodan ska vara betalt minst 3 dagar före leverans av ditt nya fordon. Betalning ska ske till det Bankgironummer som finns angivet på Betalningsanmodan med OCR som referens. Din Säljare kommer/har kontakta/t dig för att boka in ett leveransdatum.

Betalning ska ske genom en ensam transaktion. Mercedes-Benz Sverige AB accepterar inte delbetalningar eller uppdelade betalningar. För de fall betalning behöver delas upp, krävs Mercedes-Benz Sverige AB:s i förväg skriftliga godkännande.

Billån Mercedes-Benz Finans Sverige AB.

Billån Mercedes-Benz Finans

Billån Mercedes-Benz Finans Sverige AB.

Hela kontantinsatsen ska vara betald minst 3 dagar före leverans av ditt nya fordon. Betalning ska ske till det Bankgironummer som finns angivet på Betalningsanmodan med OCR som referens och betalning ska ske genom en ensam transaktion. Mercedes-Benz Sverige AB accepterar inte delbetalningar eller uppdelade betalningar. För de fall betalning behöver delas upp, krävs Mercedes-Benz Sverige AB:s i förväg skriftliga godkännande.

Innan leverans måste även finanskontraktet vara fullt godkänt och signerat.

Billån övriga banker.

Billån övriga banker

Billån övriga banker.

Hela kontantinsatsen ska vara betald minst 3 dagar före leverans av ditt nya fordon. Betalning ska ske till det Bankgironummer som finns angivet på Betalningsanmodan med OCR som referens och betalning ska ske genom en ensam transaktion. Mercedes-Benz Sverige AB accepterar inte delbetalningar eller uppdelade betalningar. För de fall betalning behöver delas upp, krävs Mercedes-Benz Sverige AB:s i förväg skriftliga godkännande.

Vid leverans måste även finanskontraktet vara fullt godkänt och signerat.

Leasing Mercedes-Benz Finans Sverige AB.

Leasing Mercedes-Benz Finans

Leasing Mercedes-Benz Finans Sverige AB.

Den första förhöja hyran på leasingen ska vara betald minst 3 dagar före leverans av ditt nya fordon. Denna aviseras genom en Betalningsanmodan. Betalning ska ske till det Bankgironummer som finns angivet på Betalningsanmodan med OCR som referens och betalning ska ske genom en ensam transaktion. Mercedes-Benz Sverige AB accepterar inte delbetalningar eller uppdelade betalningar. För de fall betalning behöver delas upp, krävs Mercedes-Benz Sverige AB:s i förväg skriftliga godkännande.

Innan leverans måste även leasingavtalet vara fullt godkänt och signerat.

Leasing övriga företag.

Leasing övriga företag

Leasing övriga företag.

Den första förhöja hyran på leasingen ska vara betald minst 3 dagar före leverans av ditt nya fordon. Denna aviseras genom en Betalningsanmodan. Betalning ska ske till det Bankgironummer som finns angivet på Betalningsanmodan med OCR som referens och betalning ska ske genom en ensam transaktion. Mercedes-Benz Sverige AB accepterar inte delbetalningar eller uppdelade betalningar. För de fall betalning behöver delas upp, krävs Mercedes-Benz Sverige AB:s i förväg skriftliga godkännande.

Innan leverans måste även leasingavtalet vara fullt godkänt och signerat.

Finansiering med äganderättsförbehåll Mercedes-Benz Finans Sverige AB.

Finansiering Mercedes-Benz Finans

Finansiering med äganderättsförbehåll Mercedes-Benz Finans Sverige AB.

Hela kontantinsatsen ska vara betalt minst 3 dagar före leverans av ditt nya fordon. Betalning ska ske till det Bankgironummer som finns angivet på Betalningsanmodan med OCR som referens och betalning ska ske genom en ensam transaktion. Mercedes-Benz Sverige AB accepterar inte delbetalningar eller uppdelade betalningar. För de fall betalning behöver delas upp, krävs Mercedes-Benz Sverige AB:s i förväg skriftliga godkännande.

Innan leverans måste även finanskontraktet vara fullt godkänt och signerat.

Finansiering med äganderättsförbehåll extern.

Finansiering övriga företag

Finansiering med äganderättsförbehåll extern.

Hela kontantinsatsen ska vara betalt minst 3 dagar före leverans av ditt nya fordon. Betalning ska ske till det Bankgironummer som finns angivet på Betalningsanmodan med OCR som referens och betalning ska ske genom en ensam transaktion. Mercedes-Benz Sverige AB accepterar inte delbetalningar eller uppdelade betalningar. För de fall betalning behöver delas upp, krävs Mercedes-Benz Sverige AB:s i förväg skriftliga godkännande.

Innan leverans måste även finanskontraktet vara fullt godkänt och signerat.