Auktoriserade verkstäder

Auktoriserade verkstäder

Det bästa för din Mercedes-Benz.

Det bästa för din Mercedes-Benz.

En auktoriserad serviceverkstad är i princip en förlängning av fabriken där bilarna byggs. Alla reparations- och underhållsarbeten är noggrant beskrivna av de som en gång har konstruerat din bil. Verkstaden har dessutom tillgång till specialverktyg som är utvecklade eller godkända av Mercedes-Benz. Därför kan arbetet med din bil ske snabbt, säkert och korrekt.Teknikerna på en auktoriserad serviceverkstad arbetar nästan uteslutande med Mercedes-Benz. De går en gedigen utbildning för att bli certifierade Mercedes-Benz tekniker, och uppdateras ständigt på nya modeller.

Bara det bästa för din bil – Mercedes-Benz Service. I grundutförandet har din Mercedes-Benz en serviceintervallsindikering som automatiskt talar om när det är dags för service.

 • Detaljer service A

  Erbjudandet omfattar:<p>Utbudet gäller inte AMG-modeller samt SLK 320. Utbudet gäller endast bilar med servicedator ASSYST fr.o.m. årsmodell 10/97. Detaljerad utökad service = tilläggsarbeten för din bil som kan uppstå beroende på körsträcka (km) och tidsperiod hittar du i servicehäftet.</p>

  Erbjudandet omfattar:<p>Utbudet gäller inte AMG-modeller samt SLK 320. Utbudet gäller endast bilar med servicedator ASSYST fr.o.m. årsmodell 10/97. Detaljerad utökad service = tilläggsarbeten för din bil som kan uppstå beroende på körsträcka (km) och tidsperiod hittar du i servicehäftet.</p>

  • Oljebyte med delsyntetolja
  • Byte av oljefilter

  Funktionskontroll av:

  • Signalhorn, ljustuta, varningsblinkers, blinkers
  • Kontrollampor, symbolbelysning och kupébelysning
  • Fordonsbelysning fram och bak
  • Vindrutetorkare och vindrutespolare
  • Återställning av serviceindikering på kombiinstrumentet (endast bilar med ASSYST)

  Kontroll av vätskenivå, korrigering vid behov:

  • Motorkylsystem, korrosions- och frostskydd
  • Bromssystem
  • Vindrutespolare
  • Batteri

  Övriga kontrollarbeten: 

  • Korrigering av däcktryck, smörjning av motorhuvens lås, låshakar och gångjärn, kontroll av bagageutrymmesbelysning
  • Helsyntetisk olja och tilläggsarbeten kan beställas mot särskild debitering
 • Detaljer service B

  Erbjudandet omfattar:<p>Utbudet gäller inte AMG-modeller samt SLK 320. Utbudet gäller endast bilar med servicedator ASSYST fr.o.m. årsmodell 10/97. Detaljerad utökad service = tilläggsarbeten för din bil som kan uppstå beroende på körsträcka (km) och tidsperiod hittar du i servicehäftet.</p>

  • Bromstest i testbänk

  • Funktionskontroll: Signalhorn, ljustuta, varningsblinkers, blinkers, kontrollampor, symbolbelysning och kupébelysning, fordonsbelysning fram och bak, vindrutetorkare, vindrute- och strålkastarspolare, säkerhetsbälten och bälteslås

  • Byte av damm- resp. kombifilter

  • Kontroll av batteriets vätskenivå, korrigering vid behov

  • Kontroll av bromsskivornas tjocklek och skick samt bromsklossarnas beläggtjocklek

  • Kontroll av däck beträffande skador, mätning av mönsterdjup, korrigering av däcktryck

  • Kontroll av alla synliga delar av underredet beträffande läckage och skador

  • Kontroll av framaxel-, parallell- och styrstagsleder beträffande glapp, kontroll av gummidamasker

  • Kontroll av kilrem beträffande skador och slitage

  • Kontroll av alla synliga delar i motorrummet beträffande läckage och skador

  • Oljebyte inkl. oljefilter med delsyntetolja

  • Kontroll av vätskenivå, korrigering samt fastställande av orsak vid vätskeförlust: Motorkylsystem inkl. frostskydd, bromssystem, servostyrning, vindrutespolare

  • Smörjning av motorregleringens länkagesystem, kontroll av länkagets lättrörlighet och passning

  • Smörjning av motorhuvens lås, låshakar och gångjärn

  • Kontroll av strålkastarräckviddsreglering

  • Kontroll och korrigering av strålkastarinställning (vid xenonstrålkastare korrigering som särskild order)

  • Kontroll av torkarblad, i förekommande fall byte som särskild order

  • Kontroll av sista användningsdag för TIREFIT

  • Kontroll av bagageutrymmesbelysning

  • Helsyntetisk olja och tilläggsarbeten kan beställas mot särskild debitering