Mobilitetstjänsterna i sammanfattning

Mobilitetstjänsterna i sammanfattning

  • Teknikers utryckning: Täcker kostnaderna för färd till haveriplatsen och tillbaka.

  • Hjälp på plats: Mindre reparationer åtgärdas genast.

  • Bogsering: Till närmaste Mercedes-Benz servicepartner.

  • Taxi, körservice och kollektivtrafik: Som tillfällig lösning för din mobilitet.

  • Lämningsservice: Till dig inom ett avstånd av 50 km.

  • Lånebil: Under reparationstiden, upp till tre arbetsdagar.

  • Flyg/tåg/buss: Tur och retur för alla passagerare upp till 400 euro per person inkl. moms.

  • Hotell: Övernattning för dig och samtliga passagerare i upp till tre arbetsdagar.

  • Returtransport av bil: Till en Mercedes-Benz-servicepartner på din hemort.

  • Administrativt stöd: Gäller exempelvis rättshjälp och hjälp med tolk när du befinner dig i utlandet.