Automatväxellåda 9G-TRONIC

9 finjusterade växlar med nästan omärkliga växelbyten.

Automatväxellådan 9G-TRONIC har 9 växlar som gör det möjligt att hålla motorvarvtalen så låga som möjligt i alla körsituationer. Den stora stegningen hos växellådan ökar bottendraget och gör bilen mer flink i nästan alla körsituationer och förbättrar bilens startförmåga.

Omvandlarens vibrationsdämpning gör det möjligt att köra med lägre varvtal och bidrar därmed till att minska bränsleförbrukningen. Växellådans utpräglade Overdrive-egenskaper ser till att hålla varvtalet och bränsleförbrukningen på en låg nivå även vid höga hastigheter.