Automatiskt färdljus

Automatisk färdljusstyrning.

Beroende på rådande ljusförhållanden tänds eller släcks det automatiska färdljuset. Särskilt om ljusstyrkan ändras plötsligt, till exempel om man kör in i en tunnel, kan föraren avlastas och säkerheten öka.

Känsliga sensorer registrerar ljusförhållandena och styr det automatiska färdljuset. När det blir mörkare tänds färdbelysningen automatiskt. Om värdet som mäts av ljussensorn ökar till en viss nivå släcks färdbelysningen igen.