Dödvinkelassistent

Underlättar vid filbyten och vid backning.

Dödvinkelassistenten med Rear Cross Traffic Alert kan med hjälp av optiska och akustiska varningssignaler hjälpa till att undvika olyckor vid filbyte och vid backning. Om dödvinkelassistenten upptäcker ett fordon i döda vinkeln varnar den med en röd triangel i motsvarande ytterbackspegel.

Med hjälp av med närradarsensorer övervakar systemet ett område på cirka tre meter bredvid och bakom bilen. Dödvinkelassistenten aktiveras när man kör ca 30 km/h.
Rear Cross Traffic Alert kan varna för korsande trafik när man backar. Den är aktiv i hastigheter upp till 10 km/h.