Adaptivt bromsljus

Kan hjälpa bakomvarande förare att reagera snabbare.

Det adaptiva bromsljuset kan varna och hjälpa bakomvarande trafikanter vid en kraftig inbromsning för att undvika olyckor. Det aktiveras om ESP® identifierar en full inbromsning – beroende på bromstryck och hastighet.

Då börjar bromsljusen blinka så att förarna bakom får en tydlig varningssignal. Om bilen bromsas till stillastående aktiveras varningsblinkern automatiskt.