Trägolv

Robust golvbeläggning med högt nyttjandevärde.

Trägolvet är mycket robust och lämpar sig därför i synnerhet för transport av tunga laster, då mycket vikt måste bäras på en liten yta. I detta syfte är en flerfaldigt limmad, 10 mm tjock sildukstryckplatta lagd och fäst på lastutrymmets golv.

Det inlagda trägolvet skyddar plåtgolvet, som ligger därunder mot skador, då det även står emot högre mekaniska påkänningar. Den plana golvytan underlättar ilastningen och urlastningen, t.ex. med lastpallar eller pallboxar med sidor av nät och även städningen av lastutrymmet förenklas. Dessutom möjliggör trägolvet en ytterligare dämpning av värme och ljud. Surrningsöglor eller surrningsskenesystem för lastsäkring kan också användas tillsammans med trägolvet.