Körfältspaket

Hjälper dig att positionera bilen i körfältet.

 

Kurshållningsassistenten kan hjälpa dig att undvika olyckor på grund av att bilen lämnar körfältet av misstag. Om bilen oavsiktligt lämnar körfältet – till exempel på grund av bristande uppmärksamhet från förarens sida – vibrerar ratten lätt. På så sätt uppmanas föraren att styra tillbaka in i körfältet.

Kurshållningsassistenten bedömer bilderna från multifunktionskameran, som sitter centralt belägen bakom vindrutan. Med hjälp av skillnader i kontrast registreras begränsningar av körfältet. Om körfältsbegränsningar inte kan registreras, t.ex. p.g.a. dåliga siktförhållanden eller försämrad körbana, är systemets funktion begränsad eller ej tillgänglig.

Genom uppgifter från multifunktionskameran och den registrerade föraraktiviteten härleder systemet om körfältet lämnats av misstag eller avsiktligt, och varnar vid behov föraren. Om kurshållningsassistenten registrerar att du kör aktivt, till exempel genom att styra, bromsa, accelerera, blinka eller aktivera körriktningsvisaren, varnar inte systemet.

Kurshållningsassistenten är aktiv från en hastighet på ca 60 km/h. Du kan anpassa känsligheten eller aktivera eller avaktivera systemet i menyn ”Assistans” på kombiinstrumentet.