Körhjälpspaket

Högre säkerhet ute på vägarna.

Körhjälpspaketet är en intelligent kombination av 4 körhjälpssystem som ger avlastning under körningen och ökar säkerheten. De hjälper föraren att bland annat hålla ett minsta avstånd till framförvarande fordon, upptäcka fordon i döda vinkeln och att inte lämna körfältet oavsiktligt.

I svåra situationer kan assistanssystemen hjälpa till att förhindra olyckor och att minska skador. Dessutom kan det förebyggande passagerarskyddssystemet PRE-SAFE® registrera kritiska körsituationer i god tid och inleda förebyggande skyddsåtgärder för dem som färdas i bilen.