Stolsvärme

Den elektriska stolsvärmen ger mer komfort.

Den elektriska stolsvärmen värmer genast upp kalla säten när den sätts på, vilket ökar säteskomforten och främjar välbefinnandet under den kalla årstiden eller under kalla nätter. 

Förar- och passagerarsätena är utrustade med en stolsvärme med 3 steg. Den aktiveras manuellt med en separat strömställare i dörrkontrollpanelen. Värmeeffekten sänks automatiskt stegvis från det högsta läget ”3” till det lägsta läget ”1” med hjälp av en timer. När det lägsta värmeläget nåtts stängs stolsvärmen av automatiskt. Det går även att stänga av manuellt när som helst.