Sprinter Tourer - Aktiv bromsassistent | Mercedes-Benz

Hjälper till att förhindra påkörningsolyckor eller olyckor med korsande fotgängare.

Stödjer föraren med allt från varningar till nödbromsning.

Den aktiva bromsassistenten kan hjälpa till att undvika olyckor med framförvarande fordon eller korsande fotgängare resp. minska följderna av en olycka. Om en kollisionsrisk identifieras utlöses först en optisk och akustisk varning. Om föraren bromsar får denne eventuellt hjälp av den adaptiva bromsassistenten. Den bygger vid behov upp ett högre bromstryck för att försöka undvika en kollision. Om föraren inte agerar inleder systemet automatiskt en autonom nödbromsning. I låga hastigheter kan detta räcka för att förhindra en påkörningsolycka.