Sprinter Tourer - Navigation | Mercedes-Benz

Kom fram till målet så snabbt som möjligt.

Helintegrerad målstyrning med bekväm manövrering.

Med denna utrustning blir multimediesystemen MBUX (Mercedes-Benz User Experience) till ett komplett navigationssystem. Tack vare målstyrningen kan föraren utföra sina rundor snabbare och mer avslappnat, eftersom systemet övertar det tidsödande sökandet efter gator och husnummer. Navigationssystemet är helt integrerat i manöver- och indikeringskonceptet. Du kan styra systemet antingen via pekskärmen eller pekkontrollknapparna till höger på ratten. Navigationsmeddelanden visas både på pekskärmen och på kombiinstrumentets display.