Nybilsgaranti | Mercedes-Benz Transportbilar
Mercedes-Benz nybilsgaranti

Mercedes-Benz nybilsgaranti.

Vi gillar att ta ansvar.

Att köpa ett nytt fordon är en ekonomisk investering som vi tillsammans med er tar ansvar för. Mercedes-Benz nybilsgaranti förser er bilägare med en trygg start och en garanti om att våra experter står till tjänst om något är på tok.

När börjar nybilsgarantin att gälla?

Mercedes-Benz nybilsgaranti gäller från och med datumet för leverans av ditt nyproducerade fordon eller från ett eventuellt tidigare första registreringsdatum utan kilometerbegränsning. Vår nybilsgaranti kompletterar det lagstadgade felansvaret och ger ett tryggt och säkert skydd under de första två åren.

Var gäller nybilsgaranti?

Mercedes-Benz nybilsgaranti gäller i Sverige, men även i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Andorra, Israel, Monaco, Montenegro, San Marino, Schweiz, Serbien, Turkiet och Vatikanstaten.

Hur länge gäller nybilsgaranti?

Alla Mercedes-Benz transportbilar i Europa har två års nybilsgaranti och du får en avtalsenlig garantiutfästelse av Mercedes-Benz Sverige AB. Vill du ha en förlängd garanti? Teckna ett av våra serviceavtal och få totalt upp till sju års garanti.