Leasa transportbil? Välj Mercedes-Benz Företagsleasing

Mercedes-Benz Företagsleasing

Leasa transportbil smidigt.

Räkna här

Företagsleasing i linje med dina behov.

Är du intresserad av att leasa transportbil? Mercedes-Benz Företagsleasing är avsedd för både stora och små företag. Företagsleasing ger dig bättre kontroll över företagets kostnader. Att leasa transportbil löser företagets investeringsbehov utan att binda kapital i onödan, vilket inte påverkar soliditeten till nästa gång du behöver finansiera. Läs mer om våra olika alternativ inom företagsleasing.

Finansiell leasing.

Företagsleasing finns i två varianter: finansiell leasing och operationell leasing. Vid finansiell leasing ägs bilen av Mercedes-Benz Finans, medan ditt företag har full nyttjanderätt. När du leasar transportbil hos Mercedes-Benz får du även möjlighet att anpassa och påverka månadskostnaden efter företagets ekonomi så att du kan budgetera med precision. Och eftersom du inte binder kapital i dina fordon kan du istället använda din likviditet till andra investeringar.

Operationell leasing.

Att leasa transportbil hos Mercedes-Benz är tryggt och smidigt. Skillnaden mellan leasingformerna rör huvudsakligen vem som svarar för bilens andrahandsvärde. Vid operationell leasing fastställs bilens andrahandsvärde redan när avtalet tecknas så att din ekonomi inte är beroende av ett osäkert marknadspris.

När avtalsperioden för din företagsleasing löper ut besiktigas bilen av en tredje part och du lämnar därefter tillbaka den. Givetvis kan du koppla bilservice och bilförsäkring till din finansiering genom att använda våra paketlösningar. Ett komplett alternativ inom företagsleasing.

Lorem Ipsum