Insamling av uttjänta transportbilar | Mercedes-Benz Service
Återtagande av uttjänta fordon

Återvinning av uttjänta fordon

Återvinning av uttjänta fordon.

Hållbar mobilitet hos Mercedes-Benz

Som bilens uppfinnare är företaget Mercedes-Benz medvetet om sitt stora ansvar och har gjort hållbar och miljövänlig mobilitet till en central del av sin företagsstrategi. Den miljöanpassade produktdesign som utformats i Mercedes-Benz Group AG:s miljöriktlinjer tar hänsyn till produktens hela livscykel, från design, produktion och produktanvändning till avfallshantering och återanvändning.

Grunden för effektiv återvinning av fordon efter användningsfasen är deras återvinningsbarhet som vi ständigt förbättrar. Det är förutsättningen för effektiv återanvändning och återvinning av värdefulla material genom våra partner.

När din Mercedes en dag har gjort sitt och det faktiskt är dags att skiljas från fordonet erbjuder vi ett brett nätverk av insamlingsställen och demonteringsfirmor. Mercedes-Benz återtar ditt uttjänta fordon utan kostnad, följer gällande lagstiftning och ser till att fordonet återvinns på ett miljöriktigt sätt.

Genom att lämna in din Mercedes för återvinning bidrar du till att sluta kretsloppet och spara på jordens resurser.

Återtagande.

Återtagande av ditt fordon.

För att göra det så enkelt som möjligt att lämna tillbaka ditt fordon har Mercedes-Benz byggt upp ett omfattande nät av återlämningsställen. Genom att lämna ditt fordon på ett av våra återlämningscenter kan du vara säker på att fordonet återvinns i enlighet med lagen så att värdefulla material återvinns och kan återanvändas för nya produkter. På så sätt bidrar du till att skydda miljön och öka resurseffektiviteten.

När du har lämnat över fordonet och registreringsbeviset till en av våra partner får du ett skrotningsintyg som bekräftar lagenlig avfallshantering. Detta intyg behövs i regel för att avregistrera ditt fordon hos registreringsmyndigheten.

Som ägare till en Mercedes-Benz kan du lämna tillbaka ditt fordon kostnadsfritt på ett av våra återlämningsställen enligt följande villkor:

  • Det rör sig om ett fordon som är utformat för persontransport med upp till 9 sittplatser eller ett fordon på upp till 3,5 som är byggt för transport av gods.
  • Fordonet är eller har varit registrerat i ett EU-land i minst en månad innan det avregistrerades.
  • Det uttjänta fordonet får inte innehålla avfall och måste vara komplett (drivsystem, chassi, kaross, katalysator, elektroniska styrenheter).

Återvinning.

Återvinning av värdefulla råmaterial.

Din Mercedes-Benz må ha sina bästa dagar bakom sig – men har inte sett slutet på långa vägar.

Tack vare moderna återvinningstekniker kan en stor del av fordonets material återvinnas för att spara värdefulla råmaterial, vilket gör stor nytta för miljön.