Riktlinje för däck | Mercedes-Benz
EU däckmärkning

Den nya EU-däckmärkningen.

Ny EU-däckmärkning:
mer transparens, mindre utsläpp.

Den 1 maj 2021 införde EU en ny förordning om däckmärkning gällande bränsleeffektivitet och andra parametrar. Det hjälper dig att hitta mer bränsleeffektiva däck. Detta bidrar till lägre kostnader och mindre utsläpp för både privata och kommersiella fordon.

Dessutom stöder den nya däckmärkningen som gäller enligt denna förordning EU:s mål att uppnå klimatneutralitet t.o.m. år 2050. Vägtrafiken och minskningen av CO2-utsläppen som uppstår i samband med detta spelar en stor roll för att detta mål ska kunna uppnås.

Jämförelse mellan den gamla och den nya EU-däckmärkningen.

Den nya EU-däckmärkningen (bild till höger) visar de viktigaste egenskaperna, t.ex. bränsleeffektivitet, grepp vid vått underlag och rulljud från däcken på ett mer översiktligt och enkelt sätt än tidigare. Dessutom innehåller den piktogram för väggrepp vid snö och is1 samt en QR-kod som kan användas för att visa produktdatabladet.

Kännetecken för den nya EU-däckmärkningen.

  • Den nya däckmärkningen gäller både för personbilsdäck och för buss- och lastbilsdäck (däckklasser C1, C2, C3)
  • Ny, kortare skala för bränsleeffektivitet med klassificering2 A till E
  • Ny, kortare skala för grepp vid vått underlag med klassificering2 A till E
  • Ny indikering av bullerklasser med klassificering2 A till C

Mer information på den nya däckmärkningen:

  • Däcktypskod (art.nr för däcket)
  • Nya piktogram för väggrepp vid snö (3PMSF) och väggrepp vid is1
  • QR-kod för alla däcktypskoder med länk till EU-produktdatabasen (EPREL)
1

Isdäck är utformade för vägytor med ett islager eller ett fast snötäcke och får endast användas vid svåra väderförhållanden (t.ex. vid låga temperaturer). Om isdäck används vid mildare väderförhållanden (t.ex. väta eller varmare temperaturer) kan det leda till att däckens prestanda försämras särskilt vad gäller grepp vid vått underlag, skötsel och slitage.

2

För bränsleeffektivitet och grepp vid vått underlag står "A" för den högsta effektklassen och "E" för den lägsta effektklassen. För bullerklasserna (rulljud) representerar "A" den högsta effektklassen och "C" den lägsta effektklassen.

Piktogram för EU-däckmärkningen.

Icon für Rollgeräusch

Rulljud.

Det externa rulljudet är angivet i decibel och uppdelat i de tre klasserna A, B och C.
Icon für Schneegriffigkeit

Väggrepp vid snö.

Symbolen för väggrepp vid snö används för däck som lämpar sig för användning vid snö.
Icon für Eisgriffigkeit

Väggrepp vid is.

Symbolen för väggrepp vid is används för däck som uppfyller minimiparametrarna för väggrepp vid is.
Information om den nya förordningen för märkning av däck gällande bränsleeffektivitet och andra parametrar. Observera att den verkliga bränslebesparingen och trafiksäkerheten i stor utsträckning beror på din egen körstil och de aktuella förhållandena (t.ex. väder, topografi, trafik) under körningen. Det går att minska bränsleförbrukningen genom att köra med en miljövänlig körstil. För att öka bränsleeffektiviteten och förbättra greppet vid vått underlag rekommenderas det att däcktrycket kontrolleras med jämna mellanrum. Tänk på att broms- och stoppsträckorna kan skilja sig åt beroende på hastigheten och väderförhållandena och håll därför ett lämpligt säkerhetsavstånd. Kontakta din Mercedes-Benz-partner om du har frågor och behöver mer information.