Företagsleasing för elbil |Mercedes-Benz Transportbilar
Företagsleasing för el-transportbil | Mercedes-Benz

Företagsleasing elbil

Leasa elbil till företaget

Vill du leasa elbil till företaget? Vi på Mercedes-Benz har förmånlig företagsleasing för elbilar. Vi erbjuder flexibla finansieringslösningar som ger dig möjligheten att erbjuda de senaste modellerna av eldrivna arbetsfordon till dina anställda. Med leasing behöver du inte oroa dig för betungande kapitalinvesteringar.

Fördelar med att leasa en elbil

För många företag är det mer förmånligt och mindre kostsamt att välja företagsleasing för sin elbil istället för att köpa den. Fördelarna varierar lite beroende på om du väljer en operationell leasing eller finansiell leasing. Men några uppsidor med att leasa en elbil är att:

  • Du slipper binda kapital i onödan och belasta balansräkningen
  • Det går att göra avdrag på både moms och kostnad för leasinghyra 
  • Du betalar en fast månadskostnad där utgifter som service kan inkluderas genom olika paketlösningar, så du slipper tänka på och ta höjd för sådana utgifter själv

Elbilen i sig är också ett hållbart transportmedel och kan vara ett bra val för dig som blickar framåt och vill ta klivet från fossila drivmedel. Dessutom är behovet av service betydligt mindre och skatten väldigt låg i jämförelse med fossildrivna bilar.

Våra lösningar till dig som vill ha företagsleasing för din elbil

Mercedes-Benz erbjuder två lösningar för dig som vill leasa elbilen till företaget: finansiell och operationell leasing. Här nedan kan du läsa mer om vad de olika alternativen innebär för dig och era möjligheter att leasa elbil till företaget.

Finansiell företagsleasing för elbilar

När du väljer den finansiella företagsleasingen för elbilar är det Mercedes-Benz Finans som äger bilen. Du och ditt företag har däremot den fulla nyttjanderätten. Om du väljer att leasa din elbil via Mercedes-Benz har du stor möjlighet själv att påverka upplägget. Det innebär att du med utgångspunkt i företagets ekonomi kan styra hur stor månadskostnaden kommer att bli varje månad. Detta ger er bra förutsättningar att kunna göra en pålitlig och noggrann budgetering för kostnaderna kring företagsleasingen av er elbil.

 

Operationell företagsleasing för elbilar

Vår operationella företagsleasing för elbilar ger dig lite extra trygghet. Då fastställs elbilens andrahandsvärde redan när leasingavtalet tecknas. Detta innebär i praktiken att du och ditt företags ekonomi inte kommer att påverkas negativt om elbilens marknadsvärde skulle vara osäkert när det är dags att lämna tillbaka bilen. När avtalsperioden för företagsleasingen av din elbil har löpt ut kommer elbilen att besiktigas av en tredje part. Efter detta kommer du lämna tillbaka bilen till Mercedes-Benz igen.

Koppla service och försäkringar till företagsleasingen av elbilen

Naturligtvis har du med Mercedes-Benz företagsleasing för elbil möjlighet att koppla såväl bilservice som bilförsäkring till din finansiering. Vi erbjuder flera paketlösningar där du får allt i ett och slipper tänka på praktikaliteter som dessa.