Vägmärkesassistent

Alltid koll på den tillåtna hastigheten.

Vägmärkesassistenten gör det enklare för dig att hålla dig till hastighetsbegränsningar och andra regler. Det ökar säkerheten.Vägmärkesassistenten kan registrera och visa viktiga trafikskyltar såsom hastighetsbegränsningar och omkörningsförbud, men även tillfälliga skyltar som halkrisk, och visa dessa i kombiinstrumentet. Den registrerar också när en hastighetsbegränsning upphör att gälla. Dessutom jämför den registrerade skyltar med kartdata från navigationssystemet. Beroende på bilens utrustning kan den aktuella hastighetsbegränsningen överföras till bilens system (t. ex. fartbegränsare, TEMPOMAT eller den aktiva avståndsassistenten DISTRONIC).