Dödvinkelassistent

Säkert filbyte.

Med dödvinkelassistenten kan du alltid känna dig trygg på vägen – särskilt vid filbyte. Med hjälp av radarteknik registrerar den det område som inte syns i ytterbackspegeln. På så sätt kan den varna dig akustiskt och visuellt vid risk för sidokollisioner med andra trafikanter. Om dödvinkelassistenten registrerar ett fordon i döda vinkeln tänds en gul varningssymbol i den berörda sidospegeln. Om du samtidigt använder blinkern för att genomföra ett filbyte börjar varningssignalen i sidospegeln att blinka och en varningssignal hörs.