Aktiv kurshållningsassistent

Hjälper dig att hålla kursen.

Den aktiva kurshållningsassistenten kan bidra till att undvika olyckor, genom att den registrerar en oavsiktlig avvikelse från körfältet, varnar och vid behov tar över styrningen av bilen. På så sätt har du alltid kontrollen: Om du styr, bromsar eller accederar aktivt griper systemet inte in.Den aktiva kurshållningsassistenten registrerar om du oavsiktligen kör över en bruten eller genomgående linje eller kanten av körbanan, och varnar genom en vibration i ratten. Om du inte reagerar och fortsätter driva övertar systemet styrningen och styr tillbaka bilen till sitt rätta körfält. Styringreppet sker oberoende av mötande trafik.