Aktiv bromsassistent

Kan minska olycksrisken.

Den aktiva bromsassistenten kan hjälpa dig att förhindra olyckor med framförvarande bilar och fotgängare som korsar vägen framför ditt fordon samt mildra följderna vid en eventuell olycka. Det ökar säkerheten både för dig och andra trafikanter. Den aktiva bromsassistenten är ett radar- och kamerabaserat säkerhetssystem. Den varnar visuellt och akustiskt om du närmar dig ett framförvarande fordon eller stillastående objekt i en hastighet som innebär risk för kollision. Så fort du börjar bromsa kan systemet automatiskt utföra en avvägd bromsning för att undvika en kollision eller minska allvaret av dess följder.