Bagageutrymmesbelysning i LED-teknik

Långlivad, sparsam, ljus.

Lastutrymmets är väl upplyst med LED-teknik vilket gör det lättare att hitta där inne samt enklare att se när man lastar i och ur bilen.Ljuset kan tändas och släckas med den invändiga ljusströmbrytaren på takkontrollpanelen eller ställas in så att det tänds och släcks automatiskt när skjutdörrarna öppnas.Kontrollpanelen är integrerad i lastutrymmets lampor. LED-tekniken övertygar även i jämförelse med andra ljuskällor med sin långa livslängd, låga strömförbrukning och ökad ljusstyrka.