Släpvagnskoppling kulhuvud djup

Öppna bakdörrarna även när en släpvagn är ansluten.

Med hjälp av den fasta släpvagnskopplingen med djupt kulhuvud som monteras från fabrik kan du även öppna bakluckan när en släpvagn är ansluten. Monteringen från fabrik besparar dig ett senare verkstadsbesök och ytterligare kontrollbesiktning.Släpvagnskopplingen utgörs av en fast, ej avtagbar kulhuvudsläpvagnskoppling med 10-polig släpvagnskontakt.