Enkelt att parkera.

Hjälper dig att hitta en parkeringsplats och att parkera.

Den aktiva parkeringsassistenten hjälper dig att hitta en parkeringsplats och underlättar när du ska köra in och ur en parkeringsficka. Den söker efter lämpliga parkeringsfickor vid max. 30 km/h och styr automatiskt in bilen i fickan, både vid fickparkering och parkering på tvären. Du får även hjälp att köra ut ur en parkeringsficka. PARKTRONIC varnar dessutom med ljudsignaler och indikeringar vid hinder framför och bakom bilen och bidrar därmed till att förhindra skador vid manöverkörning.

När backväxeln läggs och föraren bekräftar att bilen ska parkeras styrs den automatiskt. Föraren måste bara gasa och bromsa samt växla. I kombination med automatväxellåda bromsar även den aktiva parkeringsassistenten. Bilen är parkerad efter maximalt sju styrmanövrer. Föraren kan naturligtvis själv ta kontrollen över styrningen och korrigera eller avbryta parkeringen.