7. Vad kostar det att ladda bilen?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Det beror helt på vad du har för elavtal och vad du betalar per kWh till ditt elbolag men snittet idag ligger på ca 1,50kr per kWh inkl skatter och överföringsavgift.
Offentliga laddstationer tar mellan 2-5kr per kWh. Total kostnad blir ca 50-160kr för en full laddning inkl moms.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum