13. Finns det några bidrag eller liknande om jag väljer en eVito?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

eVito klassificeras som miljöbil enligt Bonus/Malus. Det betyder att den kan vara berättigad till en bonus på upp till 60.000 kr.
Reglerna för bonus varierar beroende på om bilen köps av företag eller privatperson.
Läs mer på Transportstyrelsens hemsida här >>

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum