11. Vad är de olika körlägena?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

C=Full effekt på motor, AC och Värme ger full effekt – kortast räckvidd
E= Reducerad effekt på motor, AC och värme ger begränsad räckvidd.
E+=AC och Värme helt frånkopplad och reducerad effekt på motorn, detta ger absolut längs räckvidd.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum