1. Klarar jag mig på en räckvidd på upp till 14 mil?*


Ligtbox Caption Text
Answer Text

14 mil1 per arbetsdag ger totalt 3 150 mil per år om man bara räknar med att köra på vanliga arbetsdagar. Det är mer än vad många transportbilar rullar idag. I synnerhet de som går i stadstrafik. Vår bedömning är att minst 75% av de Vito som körs idag inte går mer än 15 mil per arbetspass. Hur långt går din bil eller dina bilar på ett arbetspass idag?

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum