Beräkna bilskatten på din nya skåpbil.

Förslaget om ny bilskatt innebär att malusskatten kommer att höjas för bensin- och dieselbilar.

Det kommer ny bilskatt 2021 och fr.o.m. den 1 april kommer malusskatten för bensin- och dieselbilar att höjas. Förslaget om höjning av bilskatten kan innebära en höjning om 30-50% beroende på vilken transportbil ditt företag vill köpa.

För att underlätta ditt val och hjälpa ditt företag att spara pengar har Mercedes-Benz tagit fram en skatteräknare där du kan räkna fram hur mycket du kan spara med befintliga bilskatten om du köper bil i år jämfört med förslaget till den nya bilskatten 2021.

Använd vår skatteräknare för att beräkna skatteskillnaden utifrån aviserat förslag om höjning genom att köpa Mercedes-Benz skåpbil idag.

Beräkningen ska endast ses som ett riktvärde och utgör inte exakta belopp för de visade bilmodellerna. Då beräkningen baseras på  exempelfordon, framgår inte det individuella CO2- värde som varje specifikt fordon har enligt WLTP.  Notera särskilt att ny lag om bilskatt beräknad utifrån WLTP ännu inte antagits och därmed kan nedan endast anses som ett förslag på bilskatt.

Lorem Ipsum