Mercedes-Benz nybilsgaranti.

Vi gillar att ta ansvar

Alla Mercedes-Benz transportbilar i Europa har två års nybilsgaranti. Du får en avtalsenlig garantiutfästelse av Mercedes-Benz Sverige AB.

Nybilsgarantin gäller från och med datumet för leverans av ditt nyproducerade fordon eller från ett eventuellt tidigare första registreringsdatum utan kilometerbegränsning. Den kompletterar det lagstadgade felansvaret och ger ett tryggt och säkert skydd under de första två åren.

Nybilsgarantin gäller dessutom i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Andorra, Israel, Monaco, Montenegro, San Marino, Schweiz, Serbien, Turkiet och Vatikanstaten.

Lorem Ipsum