Mercedes PRO | Frågor och svar
Vanliga frågor

Söker du hjälp?

Frågor och svar.

Titta på svaren på vanliga frågor om Mercedes PRO och hur det används i fordonet.

 1. (38)
 2. Kom i gång (20)
 3. Kommunikationsmodul för digitala tjänster (2)
 4. Mercedes PRO connect App (7)
 5. Verktyget Fordonsadministration (4)
 6. Avtal, rättigheter och roller (2)
 7. eVan-fordon (3)
 1. Vad är skillnaden mellan Mercedes me och Mercedes PRO?

  Mercedes me är utformat enbart för privatkunder och deras krav. Mercedes PRO har däremot utvecklats speciellt för transportbilskunder med företag för att möta deras krav och behov.

  Mercedes PRO är märket från Mercedes-Benz Transportbilar för digitala tjänster. Märket låter dig göra arbetsdagen med din Mercedes-Benz transportbil enklare och effektivare med hjälp av digitala tjänster.

 2. Jag har redan ett Mercedes me-konto. Kan jag använda inloggningsuppgifterna även för Mercedes PRO?

  Ja, du kan använda din Mercedes me-inloggning för att logga in på Mercedes PRO. Men du måste ändå skapa ett Mercedes PRO-konto. Av juridiska skäl överförs inte dina data från Mercedes me.

 3. Vilken programvara behöver jag för att använda Mercedes PRO?

  Eftersom alla plattformar är webbaserade krävs ingen programvara. Som fordonschef använder du PC-lösningen Mercedes PRO Portal inkl. fordonsadministrationsverktyget och som förare använder du Mercedes PRO connect-appen som du kan ladda ner i Google Play Store och Apple App Store.

 4. Hur beräknas kostnader vid användning av Mercedes PRO?

  Mercedes PRO är kostnadsfritt. Endast vissa produkter är avgiftsbelagda. Kostnaderna för produkter beräknas både enskilt och som paket efter att en viss löptid har gått ut. En översikt över priser och löptider för produkter hittar du i Dashboard under rubriken ”Produkter”.

 5. Behöver jag internetanslutning via en smartphone för att använda Mercedes PRO?

  Om du har ett fordon med integrerad kommunikationsmodul1 behöver du ingen internetuppkoppling via smartphone eftersom SIM-kortet är fast integrerat i fordonet. På så vis kan du använda Mercedes PRO connect även utan en smartphone. Däremot är de tjänster som är särskilt utvecklade för att underlätta förarens vardag kopplade till Mercedes PRO connect App.

 6. Varför måste jag ange mitt födelsedatum?

  Födelsedatum är nödvändigt för att återförsäljaren ska kunna göra en kontroll. Återförsäljaren måste jämföra uppgifterna som sparats i PRO Portal med uppgifterna på ditt ID-kort.

 7. Finns det företagsuppgifter som inte längre går att ändra efter registreringen?

  Alla uppgifter utom ”Land” kan ändras. Ändringar i de grundläggande uppgifterna för ett företag kan leda till att en ny version av befintliga avtal upprättas.

 8. Finns det användaruppgifter som inte längre går att ändra efter registreringen?

  Alla användaruppgifter kan ändras. Användaruppgifterna måste emellertid alltid vara giltiga och uppdaterade, samt stämma överens med uppgifterna på ID-kortet.

 9. Var lagras uppgifterna som jag angett i mitt Mercedes PRO-konto?

  All kontoinformation i Mercedes PRO Portal lagras fysiskt hos Mercedes-Benz AG i Tyskland, Stuttgart. Uppgifter om användaren och företaget lämnas endast ut till andra företag om detta krävs för att kunna tillhandahålla de tjänster som kunden beställt. Mercedes-Benz lämnar inte ut några personuppgifter för kommersiella ändamål utan uttryckligt godkännande från kunden.

  Mer information om datasäkerhet hittar du här.

 10. Vad händer med mina fordonsdata efter att jag har tagit bort ett fordon?

  Alla data finns fortfarande tillgängliga i fordonsadministrationsverktyget så länge tjänsten fortfarande är aktiv för minst ett fordon. Om ingen tjänst är aktiv för ett fordon finns dess data inte längre kvar. Om ett fordon har tagits bort från Mercedes PRO connect eller om ingen tjänst är tillgänglig för ett fordon så överförs heller inga data från den integrerade kommunikationsmodulen1.

 11. Företagsadministratören har slutat på mitt företag. Hur gör jag för att överta företagsadministratörens roll?

  Det är inte möjligt att överta en roll från en annan användare eller att tilldela sig själv roller. Företagsadministratören måste tilldela en annan användare rollen innan hen lämnar företaget. Företagsadministratören som har slutat på företaget behöver logga in en sista gång och tilldela en annan användare rollen som ”företagsadministratör”.

 12. Är det möjligt att bjuda in användare till mitt företagskonto även om de inte har en e-postadress?

  Ja, det är det. Du kan också bjuda in användare via ett mobilnummer. Så fort personen har bekräftat sin inbjudan måste han eller hon emellertid lägga till en giltig e-postadress till sina personuppgifter. Användning av ett PRO-konto utan e-postadress är inte möjlig.

 13. Mitt företag har flera adresser i ett och samma land. Är det möjligt att koppla flera adresser till mitt Mercedes PRO-konto?

  För tillfället går det bara att ange en adress per företag.

 14. Varför måste jag ange ett personligt supportlösenord?

  I vissa fall kan en medarbetare hos en Mercedes-Benz partner eller på kundsupportens hotline behöva ges åtkomst till ditt företagskonto i ditt namn efter att du har angett ditt personliga supportlösenord. Detta är bara synligt för användarna.

  Detta ska förhindra att obehöriga gör intrång i ditt företagskonto. Om du behöver hjälp i Mercedes PRO Portal som kräver att en Mercedes-Benz-partner eller kundsupport ges åtkomst till ditt konto, ska du ange ditt supportlösenord när du ombeds göra detta. Du kan ändra ditt supportlösenord när som helst.

 15. Jag vill ändra mitt personliga supportlösenord. Hur ska jag göra?

  1. Logga in och öppna dina personuppgifter.
  2. Du kan helt enkelt ange ett nytt supportlösenord utan att först ange det gamla supportlösenordet (ange ett supportlösenord som uppfyller kraven: minst 6 tecken, max. 20 tecken, inga mellanslag)
  3. Du måste ange det nya supportlösenordet två gånger för att undvika stavfel. Tryck sedan på ”Spara”.
 16. Hur gör jag för att radera mitt personliga användarkonto?

  Användaren har ingen möjlighet att radera sig själv i ett företagskonto. Det är företagsadministratören som måste göra detta i användaradministrationen i Mercedes PRO Portal genom att klicka på papperskorgssymbolen. Den raderade användaren får besked via e-post.

 17. Hur gör jag för att radera mitt företagskonto helt och hållet?

  Det är bara företagsadministratörer som kan radera ett företagskonto. I ”Företagsinformation” finns en knapp som heter ”Radera företagskonto”. Med denna funktion går det att radera företagskontot i flera steg. Observera att du förlorar åtkomsten till verktyget för fordonsadministration och att alla uppkopplingstjänster avaktiveras direkt när du raderar ditt Mercedes PRO-konto. Befintliga avtal avslutas efter en frist på 14 dagar.

 18. Jag har skapat två olika Mercedes PRO-konton. Hur kan jag sammanfoga dem?

  Det är inte möjligt att sammanfoga två olika konton. Du måste ta bort alla fordon från ett av dina konton och lägga till dem till det andra kontot. Därefter kan du radera det nu ogiltiga kontot med ”Raderingsknappen” under ”Företagsuppgifter”.

 19. Vilka funktioner i Mercedes PRO Portal kan jag använda även om jag inte verifierat mig hos en återförsäljare? Finns det begränsningar?

  Utan en kontroll hos en återförsäljare kan du varken bjuda in fler användare till ditt konto eller avsluta dina köp. Du kan dock upprätta beställningar och lägga till fordon till ditt konto, men dessa måste bekräftas hos en auktoriserad återförsäljare för Mercedes Benz Transportbilar.

  Mer information om installation av Mercedes PRO connect hittar du här.

 20. Hur verifierar jag mitt användarkonto?

  Mercedes-Benz måste säkerställa att det bara är personer som faktiskt är ansvariga för ett företags fordonsadministration som använder sig av Mercedes PRO. Mercedes måste därför jämföra uppgifterna om företagets användningsbehörige (som är registrerade i Mercedes PRO) med uppgifter på en identitetshandling. Du måste personligen visa en giltig identitetshandling för en auktoriserad Mercedes-Benz-partner. Din Mercedes-Benz-partner kan märka ditt användarkonto i Mercedes PRO som ”verifierat”.

  Mer information om installation av Mercedes PRO connect hittar du här.

 21. Hur gör jag för att börja använda kommunikationsmodulen (LTE) för digitala tjänster?

  Kommunikationsmodulen (LTE)1 för digitala tjänster är fast inmonterad i bilen och aktiveras vid köp av tjänsterna i Mercedes PRO Portal (resp. aktiveras genom att man köper tjänster som sedan tilldelas bilen).

 22. Kan jag använda Mercedes PRO i andra länder?

  Kommunikationsmodulen1 fungerar gränsöverskridande. Mercedes PRO står för roamingkostnaderna. Om både telefonfunktion och datataxa är aktiverad på din mobila enhet kan det vara så att detta inte gäller. Mercedes PRO är inte heller ansvarig för roamingkostnader som kan uppstå till följd av dessa mobila dataabonnemang.

 23. Varför behöver jag Mercedes PRO connect App?

  Med Mercedes PRO connect-appen är du som förare alltid ansluten till ditt fordon – när som helst och överallt med din smartphone. Beroende på bokad Mercedes PRO connect-produkt kan du exempelvis hämta fordonsstatus och kontrollera batteriets laddningsnivå och däcktrycken. På samma sätt kontrollerar du om dörrar och fönster är stängda, och kan vid behov låsa eller låsa upp ditt fordon. På så sätt har du överblick, även på avstånd.

 24. Vad kostar Mercedes PRO connect App?

  Mercedes PRO connect App kan laddas ner kostnadsfritt från Apple App Store och Google Play Store.

 25. Måste jag ansluta Mercedes PRO connect App till kommunikationsmodulen (LTE) för digitala tjänster?

  Du behöver inte ansluta Mercedes PRO connect App till kommunikationsmodulen (LTE)1 för digitala tjänster. Alla nödvändiga data finns tillgängliga i verktyget Fordonsadministration.

  Mercedes PRO connect App skickar dina data automatiskt till verktyget Fordonsadministration som synkroniseras Mercedes PRO Portal.

 26. Kan jag använda kommunikationsmodulen (LTE) för digitala tjänster utan smartphone?

  För kommunikationsmodulen (LTE)1 för digitala tjänster går uppkopplingen via ett integrerat simkort i bilen. Därmed kan du använda Mercedes PRO connect även utan en smartphone. Däremot är de tjänster som är särskilt utvecklade för att underlätta förarens vardag kopplade till Mercedes PRO connect App.

 27. Överför Mercedes PRO connect App data även vid utlandskörning?

  Data överförs endast om det finns en aktiv internetanslutning. Tänk på att din mobilnätsoperatör kan ta ut extra avgifter för roaming.

 28. Vad gör jag om jag har glömt mitt lösenord till Mercedes PRO connect App?

  Klicka på ”Nytt lösenord?” på inloggningssidan för Mercedes PRO connect App. Du kommer då vidare till sidan ”Återställ lösenord” där du kan återställa ditt lösenord genom att ange din e-postadress och tecken från en bild. E-postmeddelandet skickas till din inkorg.

 29. Jag har redan Mercedes PRO me App från Mercedes, som jag ansluter till min personbil eller van. Kan jag använda Mercedes me App tillsammans med Mercedes PRO connect App?

  Nej, du kan inte använda Mercedes me Adapter App och Mercedes PRO connect App tillsammans eftersom de inte är anslutna till varandra. Mercedes me App är inte avsedd för kommersiell användning med Mercedes PRO.

 30. Vad kostar det att använda verktyget Fordonsadministration?

  Användningen av verktyget Fordonsadministration är kostnadsfri i kombination med Mercedes PRO.

 31. Är antalet fordon i verktyget Fordonsadministration begränsat?

  Nej, antalet fordon i verktyget Fordonsadministration är obegränsat.

 32. Jag har köpt ett nytt/begagnat fordon och när jag försökte aktivera det i Mercedes PRO visades ett felmeddelande om att detta identifikationsnummer redan är registrerat på ett annat konto. Vad kan jag göra?

  Kontakta den tidigare ägaren till fordonet som du köpte fordonet av och be denne att radera fordonet från sitt konto. Den tidigare ägaren/återförsäljaren är skyldig enligt avtalet som undertecknades att radera fordonet från sitt konto efter försäljning. Detta går att se under stycke 5 d) i det undertecknade avtalet. Försök aktivera fordonet i ditt Mercedes PRO-konto igen efter att den tidigare ägaren/återförsäljaren har raderat chassinumret från sitt konto.

  Kontakta din återförsäljare om du inte känner till vem som är den tidigare ägaren. Om du fortfarande har problem med att lägga till chassinumret till ditt konto kan du kontakta din Mercedes-Benz-servicepartner eller Customer Assistance Center på telefonnummer: 00 800 3777 7777.

 33. Vad gör jag om jag har glömt mitt lösenord till verktyget Fordonsadministration?

  Klicka på ”Nytt lösenord” på inloggningssidan för verktyget Fordonsadministration. Du kommer då automatiskt vidare till sidan ”Nytt lösenord” där du kan återställa ditt lösenord genom att ange din e-postadress.

 34. Är jag skyldig att acceptera alla villkor?

  Nej, du behöver inte acceptera alla villkor. Du behöver dock minst acceptera de villkor som är relevanta för de produkter och tjänster som du vill använda. Hjälp från den auktoriserade partnern, till exempel vid en beställning, är emellertid endast fullständigt möjlig om du först har accepterat alla villkor. Villkoren blir inte giltiga förrän du har införskaffat den tillhörande produkten eller tjänsten.
 35. Vem kan jag vända mig till om jag har fler frågor?

  Telefon- och e-postsupporten erbjuds dygnet runt via Mercedes-Benz Customer Assistance Center. Du kan kontakta Mercedes-Benz kundsupport på 0 800 3777 7777 eller mejla till: mproconnect.swe@cac.mercedes-benz.com

 36. Jag har en fråga som gäller mitt eVan-fordon.

  Kontakta din väggboxleverantör om du har frågor om strömförsörjningsenheten.

  (Till exempel BEE; telefon: 077 - 44 33 900)

  Om du har köpt din väggbox från Mercedes-Benz ber vi dig att vända dig till din Mercedes-Benz-servicepartner eller att kontakta kundtjänst: 0 800 9777 7777.

  Kontakta Mercedes-Benz kundtjänst om du har frågor om dina tjänster:

  telefon: 0 800 3777 7777,

  e-post: mproconnect.swe@cac.mercedes-benz.com

 37. Hur laddar jag min eVan?

  Förutsättningar för att laddningen ska fungera är:

  • Tillräckligt med tid för att bilen ska hinna laddas helt
  • Laddkontakten är rätt isatt, låst och ansluten till strömförsörjningsenheten
  • Motorhuven är stängd
  • Växelläge "P" är ilagt
  • Bilen har identifierats med RFID-kort på laddningsstationen
 38. Hur kan jag förklimatisera min eVan?

  Förutsättningar för att förklimatiseringen ska fungera är:

  • Förklimatiseringen är aktiverad och starttiden är inställd
  • Alla fönster och dörrar är stängda
  • Motorhuven är stängd
  • Växelläge "P" är ilagt
  • Laddkontakten är rätt isatt, låst och ansluten till strömförsörjningsenheten (om du laddar utan väggbox hemma kan klimatiseringseffekten bli lägre)
  • Den förinställda temperaturen i bilen och yttertemperaturen är olika (om de är lika startar inte förklimatiseringen)
  • Batterinivån är över 15 %
1

Vissa bilar kan på grund av försörjningsbrist temporärt få begränsad tillgänglighet till kommunikationsmodulen (LTE). Det som framför allt berörs är Mercedes me- resp. Mercedes PRO connect-tjänsterna inklusive nödanropssystemet (eCall). Kontinuerligt uppdaterad information finns hos Mercedes-Benz återförsäljare.

Mercedes PRO connect support. Vi hjälper dig gärna.

Mercedes PRO Connect support

Vi är tillgängliga för dig dygnet runt.

Upptäck ett flertal managementlösningar för vagnparker.

Letar du efter en managementlösning för din vagnpark eller vill du integrera din Mercedes-Benz-transportbil i ditt befintliga managementsystem för vagnparker? Mercedes-Benz Connectivity Services GmbH erbjuder dig passande lösningar direkt eller i samarbete med professionella samarbetspartner.

Lorem Ipsum