Effektivisera ditt fordonsägande med Mercedes PRO connect

Börja nu och testa kostnadsfritt!

Använd vårt välkomsterbjudande Mercedes PRO connect kostnadsfritt.1

Bästa möjliga service

Snart här för eVito: Digitaliserad hantering av eVan från Mercedes PRO.

1

När det aktuella välkomsterbjudandet har upphört finns ditt Mercedes PRO-företagskonto kvar. Produkter som aktiverats oberoende av välkomsterbjudandet kan fortfarande användas enligt sina individuella löptider. Aktuella löptider för välkomsterbjudandet får du från Mercedes PRO Store. För att kunna fortsätta utnyttja hela produktutbudet när välkomsterbjudandet har upphört måste du skaffa övriga produkter och tjänster på nytt.

Mercedes PRO: den uppkopplade världen av tjänster för din verksamhet.

Din transportbil är en av de viktigaste medarbetarna i ditt företag. Därför arbetar Mercedes-Benz Transportbilar varje dag vidare med att skapa attraktiva erbjudanden för dig med allt från finansiering och service till det dagliga arbetet.

Mercedes PRO1 kombinerar relevanta erbjudanden och tjänster för dig på en plattform. Vårt anspråk är att förena dina behov med våra självutvecklade framtidstekniker och att på ett smidigt sätt integrera dessa i ditt dagliga arbete. Mercedes PRO startar med uppkopplings- och vagnparkslösningarna från Mercedes PRO connect2 och utökar sedan successivt.

1

Mercedes PRO finns i vissa länder. Du kan få mer information hos din Mercedes-Benz återförsäljare.

2

Mercedes PRO connect, den uppkopplade vagnparkslösningen, finns till en början för Vito, eVito och Sprinter. Mercedes PRO connect-tjänster är tillgängliga för eVito-fordon som tillverkats fr.o.m. 2019/03. Kontakta din återförsäljare för information om huruvida Mercedes PRO connect-tjänsterna är tillgängliga för ditt eVito-fordon.

Vår vision.

Vår vision: innovativa tjänster som lägger grunden till framtidens affärsmodeller.

Fördelarna med Mercedes PRO connect för dig.

Förenkla arbetsvardagen för vagnparksledning och förare genom att använda Mercedes PRO connect1. Den professionella uppkopplings- och vagnparkslösningen ansluter företag med deras bilar och hjälper dem att öka både effektivitet och produktivitet inom såväl företagsledning och internkontroll som vagnparksadministration.
Vereinfachte und optimierte Wartungsplanung
Förenklad och optimerad underhållsplanering.
Med hjälp av enkel trafikljussymbol missar du inte längre anstående servicetillfällen.
Transparenter Fahrzeugstand
Transparent fordonstatus
Överskådliga fordonsdata som kan hämtas när som helst hjälper till vid planeringen.
Vermeidung unnötiger Mehrkosten
Onödiga merkostnader undviks
Anstående servicetillfällen kan planeras effektivt och risken för driftstopp minskar.
1

Mercedes PRO connect, den uppkopplade vagnparkslösningen, finns till en början för Vito, eVito och Sprinter. Mercedes PRO connect-tjänster är tillgängliga för eVito-fordon som tillverkats fr.o.m. 2019/03. Kontakta din återförsäljare för information om huruvida Mercedes PRO connect-tjänsterna är tillgängliga för ditt eVito-fordon.

Lorem Ipsum