Effektivisera ditt fordonsägande med Mercedes PRO connect1

Börja nu och testa kostnadsfritt!2

Använd vårt välkomsterbjudande Mercedes PRO connect kostnadsfritt.3

Bästa möjliga service

Snart här för eVito: Digitaliserad hantering av eVan från Mercedes PRO.

1

Produkten ”Digital förarjournal” köps på en löptid om ett år i taget till en kostnad om 739 SEK exkl moms.

2

Totalpriset för alla tjänster (exkl Fordonsdatagränssnitt) är 3863 SEK exkl moms. Vid nyttjande av Välkomsterbjudandet ingår tjänsterna kostnadsfritt i 12 månader. När Välkomsterbjudandet löper ut, har du fortfarande ditt Mercedes PRO konto och har möjlighet att köpa tjänsterna separat via Mercedes PRO Store.

3

Välkomsterbjudandets löptider och omfattningar kan skilja sig åt beroende på modellserie, årsmodell och när fordonet köptes. Mer information om det aktuella erbjudandet resp. de aktuella erbjudandena hittar du i Mercedes PRO Store på din marknad. När det aktuella välkomsterbjudandet har upphört finns ditt Mercedes PRO-företagskonto kvar. När välkomsterbjudandet upphör löper även alla produkter som ingår i välkomsterbjudandet ut och är inte längre tillgängliga för fordonet. För att kunna fortsätta utnyttja hela produktutbudet när välkomsterbjudandet har upphört måste du införskaffa de aktuella produkterna och tjänsterna på nytt.

Mercedes PRO: den uppkopplade världen av tjänster för din verksamhet.

Din transportbil är en av de viktigaste medarbetarna i ditt företag. Därför arbetar Mercedes-Benz Vans varje dag vidare med att skapa attraktiva erbjudanden för dig med allt från finansiering och service till det dagliga arbetet.

Mercedes PRO1 kombinerar relevanta erbjudanden och tjänster för dig på en plattform. Vårt anspråk är att förena dina behov med våra självutvecklade framtidstekniker och att på ett smidigt sätt integrera dessa i ditt dagliga arbete. Mercedes PRO startar med uppkopplings- och vagnparkslösningarna från Mercedes PRO connect2 och utökas sedan successivt.

1

Mercedes PRO är tillgängligt i utvalda länder. Du kan få mer information hos din Mercedes-Benz-återförsäljare.

2

Mercedes PRO connect, den uppkopplade vagnparkslösningen, finns till en början tillgänglig till Vito, eVito och Sprinter. Mercedes PRO connect-tjänster är tillgängliga för eVito-fordon som tillverkats fr.o.m. 03/2019. Kontakta din återförsäljare för information om huruvida Mercedes PRO connect-tjänsterna är tillgängliga för ditt eVito-fordon.

Vår vision.

Vår vision: innovativa tjänster som lägger grunden till framtidens affärsmodeller.

Fördelarna med Mercedes PRO connect för dig.

Förenkla arbetsvardagen för vagnparksledning och förare genom att använda Mercedes PRO connect1. De professionella uppkopplings- och vagnparkslösningarna sammankopplar företag med deras bilar och hjälper dem att öka både effektiviteten och produktiviteten inom såväl företagsledning och internkontroll som vagnparksadministration.
Vereinfachte und optimierte Wartungsplanung

Förenklad och optimerad underhållsplanering.

Med hjälp av enkel trafikljussymbol missar du inte längre anstående servicetillfällen.
Transparenter Fahrzeugstand

Transparent fordonstatus

Överskådliga fordonsdata som kan hämtas när som helst hjälper till vid planeringen.
Vermeidung unnötiger Mehrkosten

Onödiga merkostnader undviks

Anstående servicetillfällen kan planeras effektivt och risken för driftstopp minskar.
1

Mercedes PRO connect, den uppkopplade vagnparkslösningen, finns till en början tillgänglig till Vito, eVito och Sprinter. Mercedes PRO connect-tjänster är tillgängliga för eVito-fordon som tillverkats fr.o.m. 03/2019. Kontakta din återförsäljare för information om huruvida Mercedes PRO connect-tjänsterna är tillgängliga för ditt eVito-fordon.

Lorem Ipsum