Beståndsdelarna i Mercedes PRO connect.

Grunden för din konnektivitet: Kommunikationsmodulen.

För att kunna använda tjänsterna inom Mercedes PRO connect måste din bil vara fabriksutrustad med kommunikationsmodulen (LTE) för digitala tjänster (JH3)1. Den överför snabbt och pålitligt data med det integrerade SIM-kortet.2 På så sätt är du optimalt ansluten till din bil.3

Här hittar du en översikt över bilarna som är fabriksutrustade med kommunikationsmodulen.

1

Kommunikationsmodulen finns i Sprinter 907 och 910 fr.o.m. 06/2018, i Vito 447 fr.o.m. 05/2019, i eVito 447 fr.o.m. 03/2019 och i V-Klass 447 fr.o.m. 03/2020.

2

Beroende på den regionala tillgängligheten.

3

Leveransen av tjänsterna i samband med den integrerade kommunikationsmodulen beror på mobilnätsoperatörens nättäckning.

Fördelarna med Mercedes PRO connect för dig.

Konnektivität direkt ab Werk

Uppkoppling direkt från fabrik.

Optimal uppkoppling från början.
Vielfältige Mercedes PRO connect Dienste

Många Mercedes PRO connect-tjänster.

Samlade i attraktiva PRO Paket.
Mehr Effizienz durch Konnektivität

Mer effektivitet genom uppkoppling.

Redan från första kilometern.

Innehållet i sammanfattning.

Från en fabriksfärdigt integrerad bil via fordonsadministrationsverktyget till appen: Här kan du ta reda på vilka delar Mercedes PRO connect består av och hur du bäst utnyttjar dem.

 1. Kommunikationsmodul (LTE) för digitala tjänster (JH3)

 2. Mercedes PRO Portal
 3. Verktyget Fordonsadministration


  Dashboard.

  Som vagnparkschef får du på den konfigurerbara startsidan, Dashboard, snabbt en översikt över de viktigaste uppgifterna kring din vagnpark.


  Meddelanden.

  Ha alltid koll på din vagnpark. Som vagnparkschef får du meddelanden i samband med fordonsvarningar eller om ett fordon lämnar ett geostaket.


  Fordonsstatus och -logistik.

  I verktyget Fordonsadministration får du direkt information om bränslenivån, kommande service och fordonens position.

 4. Mercedes PRO connect App


  Dashboard.

  Som förare har du översikt över den viktigaste informationen om bilen som du tilldelats, exempelvis bränslenivå och återstående körsträcka.


  Fordonssökning.

  Har du glömt var din bil är parkerad? Inte med Mercedes PRO connect App4. Med fordonssökningen kan du navigera från din aktuella position till din bil.

 5. MBUX multimediasystem
1

Kommunikationsmodulen finns i Sprinter 907 och 910 fr.o.m. 06/2018, i Vito 447 fr.o.m. 05/2019, i eVito 447 fr.o.m. 03/2019 och i V-Klass 447 fr.o.m. 03/2020.

2

Beroende på den regionala tillgängligheten.

3

I fordon som är utrustade med motortomgång utan nyckel (MW1) är funktionerna begränsade för tjänsterna ”Digital körjournal” och ”Digital förarjournal”. När motortomgång utan nyckel är aktiv registreras endast en körning.

4

Appen Mercedes PRO connect får inte användas när du kör. Annars finns det risk för att du inte koncentrerar dig på trafiken och utgör en fara för andra. Följ även gällande lagar i det aktuella landet.

5

Tjänsten "Navigationsfunktioner“ har begränsat tillgänglighet på vissa marknader.

serviceoverview

Kompatibilitetsöversikt.

Ta reda på mer om vad som gäller angående bilmodellernas kompatibilitet med Mercedes PRO connect-produkter.

Lorem Ipsum