PRO Fjärrstyrning.

Du kan bekvämt fjärrstyra låsning och upplåsning av fordonen.

Vårt erbjudande.

Fullständig kontroll över bestämda fordonsfunktioner – även när fordonen inte befinner sig i närheten. Hantera dörrlåsningen enkelt online när som helst och från vilken plats som helst.

Fjärrstyrning.

Fjärrstyr bekvämt kontrollen av fordonets status och låsning och upplåsning av dörrarna utan nyckel.

Dra nytta av effektivare arbetsprocesser i och med fjärrstyrningen av bilen och att du kan se status för olika fordonsfunktioner.

Testa nu kostnadsfritt!1

1

Totalpriset för alla tjänster (exkl Fordonsdatagränssnitt) är 3863 SEK exkl moms. Vid nyttjande av Välkomsterbjudandet ingår tjänsterna kostnadsfritt i 12 månader. När Välkomsterbjudandet löper ut, har du fortfarande ditt Mercedes PRO konto och har möjlighet att köpa tjänsterna separat via Mercedes PRO Store.

Sammanfattning av fördelarna för dig:

Einfacher Fahrzeugzugang ohne Fahrzeugschlüssel

Enklare åtkomst till fordonet utan bilnyckel. 

 
Vereinfacht die Arbeit

Underlättar arbetet.

 
Verbesserter Diebstahlschutz

Bättre stöldskydd.

 

Fjärrstyrning

Effektivare arbetsprocesser.

Tjänsten ”Fjärrstyrning“ gör att bilens tilldelade förare1 kan låsa och låsa upp bilen samt reglera en parkeringsvärmare (standard på svensk marknad) även om bilen inte är i närheten. Det medför till exempel fördelen att det går att hämta saker ur lastutrymmet även när föraren inte är i bilen. Föraren kan dessutom kontrollera statusen för bilen och en parkeringsvärmare2. Föraren kan lätt att se om bilen är upplåst eller om dörrarna eller de elektriska fönsterrutorna är stängda. ”Fjärrstyrningen” är extra praktisk om man till exempel vill göra en sista koll att hela bilen är stängd och låst innan man slutar för dagen. Arbetsprocesserna blir smidigare och din bil får ett bättre skydd mot stöld.

Sammanfattning av de viktigaste fördelarna:

  • Underlättar arbetet
  • Bättre stöldskydd eftersom man kan se om dörrarna är upplåsta och låsa bilen på avstånd
  • Enklare åtkomst till bilen utan bilnyckel
  • Smidigare arbetsprocesser eftersom bilen kan låsas och låsas upp på avstånd för i- och urlastning
”Fjärrstyrningen” gör det möjligt att kontrollera dörrarnas och rutornas status. Föraren1 kan även låsa upp bilen via Mercedes PRO connect App1 samt avläsa parkeringsvärmarens2 status och manövrera den. Denna funktion finns endast i kombination med en parkeringsvärmare2 som tillval.
1

Appen Mercedes PRO connect får inte användas när du kör. Annars finns det risk för att du inte koncentrerar dig på trafiken och utgör en fara för andra. Följ även gällande lagar i det aktuella landet.

2

Parkeringsvärmare finns bara för bilar med förbränningsmotor.

Kompatibla modeller och program.

Fordon och modeller
Sprinter 907, Sprinter 910, Vito 447 (fr.o.m. 05/2019), eVito 4471
Verktyget Fordonsadministration
Mercedes PRO connect App
1

Mercedes PRO connect-tjänster är tillgängliga för eVito-fordon som tillverkats fr.o.m. 03/2019. Kontakta din återförsäljare för information om huruvida Mercedes PRO connect-tjänsterna är tillgängliga för ditt eVito-fordon.

Användning av PRO Fjärrstyrning.

Fjärrstyr flera funktioner i bilen online.

Lorem Ipsum