PRO Navigation.

Utöka din navigator med fler funktioner.

Vårt erbjudande.

Den som känner igen sig överallt når målet snabbare och lugnare. Med hjälp av Mercedes PRO connect kör dina fordon alltid på den bästa rutten. I MBUX multimediasystemet har du när som helst tillgång till relevanta och aktuella data.

PRO Navigation.1

Du är välinformerad och kommer snabbt fram till ditt mål tack vare bästa möjliga ruttstyrning och aktuellt kartmaterial.

Testa nu kostnadsfritt!2

 

1

Tjänsterna från PRO Navigation finns endast tillgängliga tillsammans med multimediasystem MBUX med 17,8 cm (7 tum) stor pekskärm och navigation (eller satellitradio för multimediatjänster) eller med multimediasystem MBUX med 26 cm (10,25 tum) stor pekskärm.

2

Totalpriset för alla tjänster (exkl Fordonsdatagränssnitt) är 3863 SEK exkl moms. Vid nyttjande av Välkomsterbjudandet ingår tjänsterna kostnadsfritt i 12 månader. När Välkomsterbjudandet löper ut, har du fortfarande ditt Mercedes PRO konto och har möjlighet att köpa tjänsterna separat via Mercedes PRO Store.

PRO Navigation

Kom snabbt och direkt till målet med all information som behövs.

Med Mercedes PRO connect-tjänsterna ”PRO Navigation”1 har du digitala tjänster för multimediasystemet i din bil, för att du ska få all information du behöver för en förutseende och trevligare körning. Trafikdata i realtid, ständigt aktuella kartdata samt olika multimedia- och navigationsfunktioner hjälper dig att hitta den bästa rutten för tillfället.
1

Tjänsterna PRO Navigation finns endast tillgängliga tillsammans med multimediasystem MBUX med 17,8 cm (7 tum) stor pekskärm och navigation (eller satellitradio för multimediatjänster) eller med multimediasystem MBUX med 26 cm (10,25 tum) stor pekskärm.

Sammanfattning av fördelarna för dig:

Fahrtziele direkt ins Fahrzeug senden

Skicka färdmål direkt till bilen.

 
Dynamische Routenführung

Dynamisk destinationsstyrning.

 
Immer aktuelles Kartenmaterial

Alltid aktuellt kartmaterial.

 

Live Traffic Information inklusive Car-to-X-Communication

Undvik så många köer som möjligt på vägen till ditt mål.

Köer kostar dyrbar tid och ökar dessutom stressnivån. Undvik därför köer så långt det går med tjänsten ”Live Traffic Information”, som tillhandahåller trafikdata i realtid. Eftersom informationen om köer, stop and go-trafik och genomsnittlig hastighet på huvudleder ständigt uppdateras hittar navigationssystemet alltid den bästa vägen till målet. Det gör din vagnpark mer effektiv och dina förare kan köra mer avslappnat.

Förutom trafikinformation i realtid kan ”Car-to-X-Communication” varna för faror på sträckan, t.ex. kraftigt regn, dimma, halka eller olyckor. Det bygger på automatiskt insamlade och anonymiserade data från alla bilar som använder denna teknologi. Om till exempel det elektroniska stabilitetsprogrammet ESP® i en sådan bil ingriper eftersom väglaget är halt, får bakomvarande bilar på denna sträcka automatiskt en varning om detta. Det gör att farliga situationer och olyckor kan undvikas. Föraren får information om faran via en varningssignal eller ett talat varningsmeddelande i bilen.

Sammanfattning av de viktigaste fördelarna:

 • Fordonet når målet snabbare genom bästa möjliga ruttstyrning
 • Arbetstiden utnyttjas effektivare eftersom stilleståndstiderna i köer kan undvikas
 • Tillförlitlig information om ankomsttider gör att man kan reagera på förseningar i tid och informera kunden om dem
 • Körsäkerheten ökar eftersom föraren i förväg kan få varningar om faror via multimediasystemet
Denna tjänst visar informationen på multimediasystemets pekskärm. ”Live Traffic Information går därför bara att använda i kombination med multimediasystemen MBUX multimediasystem med 17,8 cm (7 tum) pekskärm och navigation eller MBUX multimediasystem med 26 cm (10,25 tum) pekskärm. För “Car-to-X-Communication” behandlas endast data för bilar som påverkas av händelsen och också använder ”Car-to-X-Communication”. Du kan alltså inte utgå ifrån att alltid bli varnad för faror i god tid.

Kartuppdatering online

Kör alltid med det senaste kartmaterialet.

Du har säkert redan varit med om det: Navigationssystemet känner inte igen nya gator så att du inte får optimalt stöd när du kör. Här kan du få hjälp av tjänsten ”Online Kartuppdatering”. Därmed har du alltid de nyaste kartorna för den valda regionen. Detta väljs i Mercedes PRO Portal. Uppdateringarna sker online medan bilen används utan att du måste åka in till verkstaden enkom för detta. När du kör i regioner där du aldrig har varit förut kan du ladda ned extra kartmaterial via Mercedes PRO Portal och uppdatera detta manuellt.

Sammanfattning av de viktigaste fördelarna:

 • Navigation med det senaste kartmaterialet
 • Man sparar tid eftersom bilen inte behöver vara på verkstaden under online-uppdateringen
 • Inga navigations-dvd:er behövs eftersom uppdateringen sker online
Tjänsten ”Kartuppdatering online” går bara att använda i kombination med multimediasystemen MBUX multimediasystem med 17,8 cm (7 tum) pekskärm och navigation eller MBUX multimediasystem med 26 cm (10,25 tum) pekskärm. Tjänsten måste först aktiveras och regionen för kartuppdateringen måste ställas in i Mercedes PRO Portal.

Multimediafunktioner

Hämta relevant onlineinformation direkt till bilen.

Tjänsten ”Multimediafunktioner” samlar flera onlinefunktioner som underlättar ditt arbete eftersom de ger värdefull information under körning. Några av höjdpunkterna är till exempel en komfortabel röststyrningsfunktion, onlinesökning på internet och en webbradio.1

Sammanfattning av de viktigaste fördelarna:

 • Bekväm röststyrning, bland annat för telefon, navigation och media, med ”Röststyrning”“
 • Hitta röststyrt innehåll enkelt med hjälp av ”Global Search”
 • Enormt utbud av radiostation via ”Webbradio”1
 • Enklare navigation via en engångsadress med 3 ord (what3words)
 • Surfa på nätet direkt via ditt MBUX multimediasystem1
Tjänsten ”Multimediafunktioner” går bara att använda i kombination med multimediasystemen MBUX multimediasystem med 17,8 cm (7 tum) pekskärm och navigation resp. satellitradio eller MBUX multimediasystem med 26 cm (10,25 tum) pekskärm. Vissa av funktionerna måste först aktiveras via Mercedes PRO Portal innan de används. För vissa funktioner (webbradio och webbläsare) krävs ytterligare datavolym. Detta kan köpas via tjänsten ”Internet i bilen1”.
1

Den ytterligare datavolym som krävs via Internet i bilen kan beställas hos mobilnätsoperatören. Tjänsten Internet i bilen finns tillgänglig i utvalda länder. Du kan få mer information hos din Mercedes-Benz-återförsäljare.

Navigationsfunktioner inklusive ”Send2Car”

Orientera dig lättare med extra information.

Tjänsten ”Navigationsfunktioner” samlar flera onlinefunktioner som underlättar ditt arbete eftersom de ger värdefull information under navigeringen. Några av höjdpunkterna är till exempel ”Send2Car”, visningen av bensinstationspriser, parkeringsmöjligheter eller väderinformation på multimediasystemets pekskärm.

Med funktionen ”Send2Car” kan man skicka geokoordinater för en position från verktyget Fordonsadministration direkt till multimediasystemet i bilen. Föraren får ett meddelande på pekskärmen om att det har inkommit en position. Föraren kan då antingen överföra sina geokoordinater som navigationsmål1 eller använda dem senare. Så blir postionsöverföringen snabbare och tydligare, vilket underlättar arbetet för både vagnparkschef och förare.1

Sammanfattning av de viktigaste fördelarna:

 • Lättare att hitta de billigaste bensinstationerna i närheten
 • Väderinformation direkt på kartan i navigationssystemet
 • Visning av lediga parkeringsplatser och information om parkeringshus
 • Effektivare arbetsförlopp eftersom adresser kan överföras direkt till bilens navigationssystem
 • Färre fel när positionsuppgifter överförs eftersom föraren inte själv behöver ange adressen1
Tjänsten ”Navigationsfunktioner” går bara att använda i kombination med multimediasystemen MBUX multimediasystem med 17,8 cm (7 tum) pekskärm och navigation eller MBUX multimediasystem med 26 cm (10,25 tum) pekskärm. Vissa av funktionerna måste först aktiveras via Mercedes PRO Portal innan de används. För att använda "Send2Car" direkt från verktyget Fordonsadministration behöver du dessutom tjänsterna "Vagnparkskommunikation" och "Fordonslogistik".
1

När man skickar en position via funktionen Send2Car kan det ibland hända att en eller flera målkoordinater visar samma eller en liknande måladress.

Kompatibla modeller och program.

Fordon och modell
Sprinter 907, Sprinter 910
Verktyget Fordonsadministration
MBUX multimediasystem

Användning av PRO Navigation.

Snabbt och direkt till målet med all information som behövs.

Lorem Ipsum