Överför Mercedes PRO connect App data även vid utlandskörning?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Data överförs endast om det finns en aktiv internetanslutning. Tänk på att din mobilnätsoperatör kan ta ut extra avgifter för roaming.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum