Kan jag använda kommunikationsmodulen (LTE) för digitala tjänster utan smartphone?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

För kommunikationsmodulen (LTE) för digitala tjänster går uppkopplingen via ett integrerat simkort i bilen. Därmed kan du använda Mercedes PRO connect även utan en smartphone. Däremot är de tjänster som är särskilt utvecklade för att underlätta förarens vardag kopplade till Mercedes PRO connect App.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum