Måste jag ansluta Mercedes PRO connect App till kommunikationsmodulen (LTE) för digitala tjänster?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Du behöver inte ansluta Mercedes PRO connect App till kommunikationsmodulen (LTE) för digitala tjänster. Alla nödvändiga data finns tillgängliga i verktyget Fordonsadministration.

Mercedes PRO connect App skickar dina data automatiskt till verktyget Fordonsadministration som synkroniseras Mercedes PRO Portal.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum