Varför behöver jag Mercedes PRO connect App?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Mercedes PRO connect App möjliggör enkel kommunikation mellan vagnparkschefen och föraren. På så vis kan föraren få viktiga uppdrags- och fordonsuppgifter skickade direkt till sin mobiltelefon. Dessutom har föraren möjlighet att med appen tilldela sig själv en bil.

Beroende på vilka tjänster som är tillgängliga kan föraren med Mercedes PRO connect App se sina genomförda körningar eller fjärröppna och -stänga den bil som tilldelats.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum